Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Uitzending en lokale kerken

donderdag, 7 december

Oasedag over motivatie

donderdag, 30 november

Vacatures

woensdag, 29 november
Bekijk nieuws

Actueel

MissieMeter

Terug naar het overzichtdinsdag, 25 juli

De MissieMeter wil kerken helpen hun missionaire domein te (her)ontdekken middels een online vragenlijst die de kennis, houding en het gedrag van gemeenteleden over missionair kerk-zijn meet en in kaart brengt. De uitkomst van een MissieMeter geeft vervolgens handvatten om missionaire initiatieven te ontplooien die door de gemeente kunnen worden gedragen. 

Via deze link kunt u de MissieMeter raadplegen. De MissieMeter is een initiatief van Stichting Antwoord en is ontwikkeld in samenwerking met het Evangelisch College en MissieNederland.