Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Wortel schieten

maandag, 15 januari

Tussen werkelijkheid en dromen

woensdag, 6 december 2017

Bijbel voor 200 miljoen mensen

vrijdag, 10 november 2017
Bekijk nieuws

Actueel

Uitzending en lokale kerken

Terug naar het overzichtdonderdag, 7 december 2017

“Slechts 3% van de zendelingen werkt in een regio waar 97% nog nooit van Jezus hebben gehoord. Dáárom is zending nodig.” Arco de Leede, directeur van Interserve, via twitter op 17 augustus 2017.

Van harte willen we u uitnodigen voor een studiemiddag op 23 januari 2018 over uitzendbeleid van organisaties in Nederland en de rol van de lokale kerken in de landen waarheen mensen uitgezonden worden.

Waarom worden er zo weinig mensen uitgezonden naar regio’s waar geen of weinig christenen zijn? Zou daar de prioriteit moeten liggen of valt er ook veel te zeggen voor het beleid, dat de meeste zendelingen naar landen gaan waar al kerken zijn? Wat is de rol van lokale partners? Moeten we altijd samenwerken met een lokale kerk of organisatie of is dat niet nodig? En wat moeten we doen als er geen lokale kerk is of als die kerk zwak is, gediscrimineerd of onderdrukt wordt of alleen onder één bepaalde etnische groep werkt?

Over deze vragen willen we met elkaar nadenken. Arco de Leede (directeur van Interserve) zal een inleiding over deze thema’s verzorgen, waarna er ruim tijd is om met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Het precieze programma volgt later. Als u meer informatie wilt of u alvast wilt opgeven kunt u zich wenden tot Annemieke van den Berg (MissieNederland) of Foka van de Beek (NZR).

Annemieke van den Berg: annemieke@missienederland.nl

Foka van de Beek: fvandebeek@zendingsraad.nl

 

Studiemiddag rond het thema "Uitzending en lokale kerken." 

D.V. dinsdag 23 januari 2018

13.30-16.00 uur

Bergkerk, Amersfoort

Doctor Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort