Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

11jan

Space for God Day

van 09:30 tot 16:00
11jan

Nieuwjaarsevent MissieNederland

van 15:00 tot 21:30
12jan

Oasedag

van 10:30 tot 16:00
Bekijk agenda

Verdieping

Een Arabische Institutie

donderdag, 23 november

Weblog: Wittenberg 2017

donderdag, 17 augustus
Bekijk verdieping
Aanmelden nieuwsbrief NZR

Actueel

 • Uitzending en lokale kerken

  donderdag, 7 december
  “Slechts 3% van de zendelingen werkt in een regio waar 97% nog nooit van Jezus hebben gehoord. Dáárom is zending nodig.” Arco de Leede, directeur van Interserve, via twitter op 17 augustus 2017.Lees meer
 • Oasedag over motivatie

  donderdag, 30 november
  Wat motiveert ons voor missionair werk? Hoe sluit deze motivatie aan bij de organisatie waarvoor we werken en bij de verwachtingen van partnerkerken? Daarover gaat de Oasedag op vrijdag 12 januari 2018. Tijdens deze dag willen we even afstand nemen van het dagelijks werk en tijd maken voor vragen die door de drukte van het werk niet of nauwelijks aan bod komen.Lees meer
 • Vacatures

  woensdag, 29 november
  Al eerder vroegen we uw aandacht voor verschillende vacatures bij meerdere zendingsorganisaties. Op verzoek van de betreffende organisaties vragen we nogmaals uw aandacht voor een aantal openstaande posten. Lees meer
 • Bijbel voor 200 miljoen mensen

  vrijdag, 10 november
  Zeker 200 miljoen mensen kregen in het afgelopen jaar toegang tot de Bijbel in hun eigen taal. Een veelvoud daarvan moet het echter nog doen met de Bijbel in een taal die ze niet of nauwelijks beheersen. Dat blijkt uit onderzoek van Wycliffe Bijbelvertalers.  Lees meer
 • Onderweg naar Emmaüs

  donderdag, 9 november
  "Onderweg naar Emmaüs" is de titel van het Bijbelstudieboekje dat onlangs is verschenen bij de GZB. De samensteller van het boekje is Jaap Haasnoot, medewerker bij de GZB. In het boekje staat het verhaal van de Emmaüsgangers centraal. Christenen uit verschillende landen reageren op dit Bijbelverhaal. De Bijbelstudie is vooral bedoeld om als groep te gebruiken. Lees meer
 • Online Bijbelcursus succesvol

  dinsdag, 19 september
  Sinds de lancering eind 2016 van de online bijbelcursus hebben 500 studenten deze afgerond. Dit meldt internet zendingsorganisatie GlobalRize. Een aantal van hen werd doorverwezen naar een locale kerk, ook in landen als Turkije, Pakistan en Bhutan. Enkelen zijn inmiddels gedoopt.Lees meer
 • Recht door Zee

  dinsdag, 5 september
  'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.Lees meer
 • GZB: nieuwe zendingswerkers

  dinsdag, 29 augustus
  Zendingsorganisatie GZB benoemt per 1 september vijf echtparen als zendingswerkers. Zij starten op maandag 4 september met hun voorbereidingstraject en hopen begin volgend jaar te worden uitgezonden.Lees meer
 • Zendingserfgoedkalender 2018

  dinsdag, 8 augustus
  Vanaf medio augustus is de Zendingserfgoedkalender 2018 weer beschikbaar. In deze kalender staat de verbeelding van het Evangelie door christenen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika centraal.Lees meer
 • De locatie voor de bijeenkomst Bezinning op zending: Oude en nieuwe beelden van zending, oude en nieuwe taal op 26 oktober is gewijzigd in Het Koetshuis van Youth for Christ, Hoofdstraat 260, 3972 LL in Driebergen. Sprekers zijn Evert van de Poll en Gert Noort.U bent van harte welkom vanaf 18 uur. Heeft u zich nog niet aangemeld, zou u dat dan per omgaande willen doen?Lees meer
 • Nieuwe vacatures!

  dinsdag, 1 augustus
  Graag vragen we uw aandacht voor diverse vacatures bij verschillende zendingsorganisaties. Lees meer
 • Ook dit jaar heeft de GZB weer een vakantiebijbelstudieboekje uitgebracht. In dit boekje vindt u 14 portretten uit Europa met een korte overdenking. De overdenkingen, naar aanleiding van woorden uit de Psalmen,  zijn van ds. Niek Tramper, predikant van IREF (International Reformed Evangelical Fellowship) in Delft en oud-GZB-medewerker. U kunt het boekje gratis bestellen of online lezen. Lees meer
 • MissieMeter

  dinsdag, 25 juli
  De MissieMeter wil kerken helpen hun missionaire domein te (her)ontdekken middels een online vragenlijst die de kennis, houding en het gedrag van gemeenteleden over missionair kerk-zijn meet en in kaart brengt. De uitkomst van een MissieMeter geeft vervolgens handvatten om missionaire initiatieven te ontplooien die door de gemeente kunnen worden gedragen. Lees meer
 • Jaarverslagen

  maandag, 10 juli
  Wij attenderen u er graag op dat onze jaarverslagen online staan. Het lezen waard! Lees meer
 • Het lijkt op het eerste gezicht een modieuze trend dat kerken naar buiten treden en missionaire initiatieven ontplooien. Maar evengoed kun je zeggen dat de kerk zo teruggaat naar haar oorspronkelijke missie. Maar verleidingen zijn er ook voor de kerk: we worden weer belangrijk! Lees meer
 • Kerkproeverij - Update

  maandag, 26 juni
  Kerkproeverij is een landelijke campagne die in het weekend van 9 en 10 september kerken de gelegenheid biedt om gasten vrijblijvend uit te nodigen voor een dienst. We besteden al eerder aandacht aan de Kerkproeverij bij de Nieuwsberichten. Nu een update. Lees meer
 • Kerk Overzee

  donderdag, 1 juni
  Sierk Meijer verricht een onderzoek naar Kerk Overzee en wil graag in contact komen met mensen die hun ervaringen over deze uitgave met hem willen delen.Lees meer
 • Vluchtelingenzondag

  donderdag, 1 juni
  Op 20 juni wordt ieder jaar de Wereld Vluchtelingendag gehouden. Kerken geven daar op de zondag ervoor of erna, en soms op beide zondagen ook aandacht aan. Dit jaar dus op 18 en 25 juni.Lees meer
 • In Woord & Dienst belicht Anmar Hayali maandelijks een van de vele "wereldkerken" die Nederland rijk is. In het nummer van deze maand aandacht voor de Oosters - Orthodoxe kerken in Nederland. Lees meer
 • Op zaterdag 13 mei is ds. Nelly van Kampen–Boot overleden. In 2006 trad zij toe tot het bestuur van de NZR, waarvan ze vanaf 2009 tot 2011 de voorzitter was.Lees meer
 • Hoe krijg je mensen de drempel van het kerkgebouw over? Overal in Nederland proberen lokale kerken tijdens Kerkennacht mensen te verleiden de sfeer te komen proeven. Blijf vooral bij jezelf, adviseert taakgroeplid ds. Ton van Prooijen aan kerken die meedoen. Lees meer
 • Volken & Talen

  dinsdag, 9 mei
  Graag attenderen wij u er op dat het jaarlijkse Wycliffe Magazine "Volken & Talen" uit is. Lees meer
 • Zieltjes winnen?

  dinsdag, 9 mei
  ‘Zieltjes winnen? Wat is er eigenlijk tegen?’ Missionaire communicatie en werving. Het is al weer meer dan 20 jaar geleden dat ik mijn proefschrift verdedigde. Het onderzoek ging over zogenaamde kerkelijke inloopcentra die destijds als paddenstoelen uit de grond schoten. Wat ik merkte tijdens het onderzoek was dat er een grote terughoudendheid was in de verbale communicatie van het Evangelie. Het geloof van de medewerkers was primair een bron van eigen inspiratie, niet iets dat ze graag wilden communiceren met de gasten. Aan het einde van het boek kwam ik tot tien bouwstenen voor inloopcentra. Een daarvan was ‘een geopende deur naar Christus’. Daarbij maakte ik heel voorzichtig ruimte voor de uitnodiging aan gasten om zich te verbinden met Jezus Christus. Hoe behoedzaam ik het ook had proberen te formuleren, er stak een storm van protest op. ‘Onderzoeker wil zieltjes winnen’, ‘het inloopcentrum als fuik’ en meer van dat soort kwalificaties kwam ik tegen.Lees meer
 • Hoe moet de zending eruit zien in het postchristelijke Europa? Wat gebeurt er nu al en wat zijn de struikelblokken? Dat zijn belangrijke vragen in "Sharing Good News", een handboek voor de liefhebbers van en ingewijden in de missiologie. Lees meer
 • Typisch Evangelisch

  dinsdag, 25 april
  Begin mei verschijnt het boek Typisch Evangelisch. Een stroming in perspectief, onder redactie van Laura Dijkhuizen en Henk Bakker bij uitgeverij Ark Media. Lees meer
 • Bijbelse Gastvrijheid

  dinsdag, 25 april
  In Nederland zijn er 75.000 internationale studenten en daarnaast zijn er nog veel mensen die in Nederland komen werken of komen als vluchtelingen. Wat zegt de Bijbel ons over onze internationale buren? We weten vanuit de Bijbel dat zij hier niet per ongeluk zijn. Handeling 17:26-27 zegt dat God “uit één mens de hele mensheid heeft gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is.Lees meer
 • Paasgroet

  dinsdag, 18 april
  We hopen dat ieder van u goede en gezegende Paasdagen heeft gehad. Ontvang hierbij nog een hele hartelijke Paasgroet van over de hele wereld!
 • Meer dan welkom

  dinsdag, 11 april
  Op 21 april verschijnt het boek ‘Meer dan welkom’, waarin Michael Harvey op een praktische manier uitlegt welke mogelijkheden de kerk heeft om écht uitnodigend te zijn.Lees meer
 • Paasgebed voor Korea

  maandag, 10 april
  De Nationale Raad van Kerken in Korea (NCKK) en de Koreaanse Christelijke Federatie (KCF), roepen in een gezamenlijk paasgebed beide landen op zich te verenigen. Zij trekken al 70 jaar gescheiden op. Deze scheiding overschaduwt de vreugde van de opstanding. Mensen van over de hele wereld worden aangemoedigd om mee te doen in het gebed, waarin wordt opgeroepen tot een leven van harmonie en vrede op het Koreaanse schiereiland.Lees meer
 • Vacatures WCRC

  dinsdag, 4 april
  Graag maken we hier melding van twee interessante vacatures bij WCRC.Lees meer
 • Kwetsbare Liefde

  dinsdag, 4 april
  Wat is de roeping van de kerk in haar verhouding tot de islam? In dit belangwekkende boek schetst dr. Bernhard Reitsma een bijbels-theologische visie op deze vraag. Angst, zwart-witdenken en onwetendheid kunnen de beeldvorming van christenen en moslims over en weer simplificeren. Daardoor blijven de onderliggende theologische vragen naar de eigen houding van christenen buiten beeld. Reitsma ontrafelt deze complexe vragen, presenteert een bijbels-theologisch kader en werkt overtuigend uit hoe de kerk in de ontmoeting met moslims kan laten zien wie Jezus werkelijk is. Hoe kan de kerk tegelijk missionair én profetisch zijn?Lees meer
 • 100 Reporters

  dinsdag, 28 maart
  Mensen met een Missie is een bijzonder initiatief gestart. Om het werk zichtbaarder te maken bieden ze 100 mensen de mogelijkheid om als reporter een bezoek te brengen aan hun projecten. Het is een bijzondere manier van doneren. Reporters delen de verhalen die ze ophalen in woorden en beelden. Via social media, met presentaties en artikelen. En de reporters financieren hun eigen reis. Zo krijgt de missionaire traditie een hedendaags tintje. Hieronder enkele bevindingen van de reporters…Lees meer
 • Raadsvergadering en China

  dinsdag, 28 maart
  Op 7 April houdt de NZR haar raadsvergadering rondom het thema "Kerk en samenleving in China: Eén land met twee systemen." We nodigen u van harte uit voor de raadsvergadering. Aanmelding is gewenst en kan via deze link. Lees meer
 • De evangelische beweging

  dinsdag, 21 maart
  “De evangelische beweging is in twee generaties sterk veranderd. Niet alleen staat bekeringsdrang minder op de voorgrond, ook wordt het verschil met de traditionele protestantse kerken kleiner”, stelt Laura Dijkhuizen – Gast in een artikel in het Reformatorisch Dagblad van maandag 20 maart 2017.Lees meer
 • Regen zonder modder

  donderdag, 16 maart
  Sinds 2015 vormen vluchtelingen de rode draad door het dagelijks nieuws. De afgelopen tijd is dan ook het nodige over dit thema geschreven. Des te groter was de uitdaging voor Celal Altuntas, die eind vorige eeuw als Koerdisch vluchteling naar Nederland kwam, om een origineel boek te schrijven. Dat is goed gelukt.Lees meer
 • In CW, nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland, schrijft dr. Gerard van 't Spijker, theoloog en antropoloog, een boeiend artikel over de bloeiende kerk in Marokko. De kerk in Marokko heeft de laatste decennia een groei doorgemaakt die nog steeds aanhoudt. Lees meer
 • Religie en Ontwikkeling

  dinsdag, 14 februari
  Kan ontwikkelingssamenwerking effectief zijn zonder een grondig inzicht in religie en religieuze beleving? Wie bedenkt dat religie voor een meerderheid van de wereldbevolking een integraal onderdeel van het dagelijks leven is, kan die vraag slechts met ‘nee’ beantwoorden. Duurzame verandering, stelt een recent gepubliceerde studie van de Zweedse Zendingsraad, komt slechts tot stand wanneer dit verankerd is in wat mensen drijft en beweegt. Religie is van invloed op wat mensen denken, hoe ze handelen en hoe ze de wereld om zich heen duiden.Lees meer
 • European Mission Councils

  dinsdag, 31 januari
  Van 8-10 februari ontmoeten leidinggevenden van Noordwest-Europese zendingsraden elkaar in Londen om te spreken over de voorbereiding van de komende Wereldzendingsconferentie van de Wereldraad van Kerken. Deze conferentie zal plaatsvinden in Arusha (Tanzania), van 8-13 maart 2018 en zal gaan over het thema 'Called to transforming discipleship'.Lees meer
 • Missionair congres Berlijn

  donderdag, 26 januari
  Van 23-25 maart zal in Berlijn het missionair evenement Dynamissio plaatsvinden. Dit congres, waarvoor zich inmiddels al 1800 mensen aanmeldden, is bedoeld voor gemeenteleden die betrokken zijn bij missionaire initiatieven.Lees meer
 • Boek Sharing Good News

  woensdag, 4 januari
  Zojuist verschenen bij de Wereldraad van Kerken: het boek Sharing Good News. Handbook on Evangelism in Europe, onder redactie van Stefan Paas, Kyriaki Avtzi en Gert Noort. Het boek is bedoeld voor theologisch onderwijs en voor mensen die op de missionaire praktijk willen reflecteren. Uniek is dat het boek visies op evangelisatie beschrijft vanuit een grote kerkelijke breedte: protestantse, rooms-katholieke, oosters-orthodoxe en pinksterperspectieven komen aan bod. Een achttal case studies over evangelisatie in Europa vormen het hart van het boek.Lees meer
 • Promotie Eleonora Hof

  zondag, 4 december 2016
  Eleonora Hof, oud-redactielid van TussenRuimte, promoveerde op 30 november aan de PThU te Amsterdam op een proefschrift getiteld: Reimagining Mission in the Postcolonial Condition. A Theology of Vulnerability and Vocation at the Margins.Lees meer
 • Oratie Peter-Ben Smit

  zondag, 4 december 2016
  Op 17 november hield Peter-Ben Smit zijn inaugurele rede ter aanvaarding van zijn ambt als Dom Helder Camara hoogleraar voor Contextuele Bijbelinterpretatie.Lees meer
 • Toerustingsdag Member Care

  donderdag, 3 november 2016
  Ieder jaar organiseert Member Care Nederland een studie- of toerustingsdag voor leiders en member care werkers van zendingsorganisaties en andere belangstellenden. Dit jaar wordt de toerustingsdag gehouden op  vrijdag 11 november. Het thema zal zijn: 'Debriefing en begeleiding na een crisis of trauma'.Lees meer
 • OMF Nederland krijgt nieuwe directeur

  donderdag, 3 november 2016
  Op 10 december, tijdens de jaarlijkse OMF dag, zal Willem van Dis het directeurschap van OMF Nederland overdragen aan Maarten Kommers.Lees meer
 • Moktober

  donderdag, 6 oktober 2016
  Micha Nederland lanceert ‘Moktober campagne’ Tijdens het jubileumconcert van Micha Nederland, op 1 oktober, is de Moktober-campagne gelanceerd. Micha Nederland roept iedereen op om de gehele maand oktober alleen eerlijke dranken uit één mok te drinken en op de mok te zetten over welk onrecht je een maand lang wilt ‘mokken’.Lees meer
 • BeLEEF de Bijbel

  donderdag, 6 oktober 2016
  Verhalen uit de Bijbel komen tot leven in de nieuwe leescampagne BeLEEF de Bijbel. In de laatste week van oktober duiken tal van studentenverenigingen, kerken en studiegroepen diep het Bijbelverhaal in. De campagne is een initiatief van vier christelijke organisaties, die daarmee aandacht vragen voor de waarde van Bijbelverhalen. Lees meer
 • Raadsvergadering NZR

  donderdag, 28 juli 2016
  De Nederlandse Zendingsraad (NZR) nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst rondom het thema'De missionaire aspecten van de Orthodoxe kerk in West-Europa'De spreker tijdens deze bijeenkomst is Aartspriester Theodoor van der Voort.Lees meer
 • Midden-Oostenberaad

  donderdag, 14 juli 2016
  Vijfde bijeenkomst van het Midden-Oostenberaad op 16 september 2016 in AmersfoortLees meer
 • Micha 10

  dinsdag, 14 juni 2016
  Micha Nederland lanceert Micha10. 10 actieweken voor gerechtigheidLees meer
 • Vraag naar bijbel neemt toe

  donderdag, 9 juni 2016
  Bronvermelding foto: Wycliffe Bijbelvertalers Nederland / Heather Pubols.  Straatbeeld: Mensen op straat bij een drukke markt in Gemena.Wycliffe: vraag naar Bijbel neemt wereldwijd toeLees meer
 • Handboek voor Roma

  dinsdag, 31 mei 2016
  New handbook on “intercultural mediation” for Roma communities just publishedLees meer
 • Vacatures MissieNederland

  dinsdag, 31 mei 2016
  Vacatures bij MissieNederland!Lees meer
 • Ruimte tussen tradities

  dinsdag, 3 mei 2016
  'A Reformed Voice in the Ecumenical Discussion'  door Martien E. BrinkmanLees meer
 • Verlangend vieren

  dinsdag, 3 mei 2016
  Verlangend vieren. Over de vormende kracht van de samenkomst door Hans Riphagen, Teun van der LeerLees meer
 • Proeflessen ETS Bijbelcursus

  donderdag, 21 april 2016
  Persbericht: Proeflessen ETS-Bijbelcursus in april en meiLees meer
 • MuseumMaatje

  donderdag, 21 april 2016
  Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde bieden vluchtelingen gratis museumbezoekLees meer
 • profession of migrant pastors

  donderdag, 21 april 2016
  The Center for Migrant Churches and Theology (CMCT) plans the start of an academic educational program for the profession of migrant pastors and church leaders by September 1st 2016.Lees meer
 • Boekje: Wie is mijn naaste?

  dinsdag, 29 maart 2016
  Wie is mijn naaste? door Evert Jan Brouwer,Lees meer
 • Nieuwste boek Dr. Steven Paas

  dinsdag, 29 maart 2016
  Christian Literature Fund (CLF) meldt met trots de publicatie van het nieuwste boek van Dr. Steven Paas (sr.),Christianity in Eurafrica: A History of the Church in Europe and Africa.Lees meer