Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

23aug

Wereldraad van Kerken 70 jaar

van 16:00 tot 17:00
15sep

Vredesweek PAX 2018

15 september tot 23 september
15sep

Kerkproeverij 2018

15 september tot 16 september
Bekijk agenda

Studieavonden BĒT DRĀSHĀ

Van 28 september 19:45 tot 14 december 22:15
Locatie: Grote Kerk, Kerkstraat 20, 's Hertogenbosch

De Sacramenten - De inspiratie van het Oosters christendom

Bēt Drāshā-Oosters christelijk Leerhuis, herfst 2017

In dit oecumenische leerhuis van najaar 2017 worden de sacramenten behandeld, zoals men die viert in het oosters christendom. Kernwoorden hierbij zijn: Godsontmoeting – inspiratie – oecumene.

We lezen samen relevante Bijbelpassages, teksten van oosterse kerkvaders zoals Cyrillus van Jeruzalem, Efrem de Syriër, Johannes Chrysostomus en liturgische teksten van bij voorbeeld Kopten, Syriërs, Armeniërs, Grieks-orthodoxen en Ethiopiërs. We leggen op beknopte wijze verbanden met zowel de joodse wortels van de sacramenten als met de verschillende praktijken ervan in protestantisme en westers katholicisme. Over dit alles spreken we samen. Als leerproces én inspiratie voor het eigen geloven.

Bēt Drāshā-Oosters christelijk Leerhuis is een samenwerking van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch.

 

I Donderdagavond 28 september 2017,

Inleiding: Wat is (christelijke) sacramentaliteit?; de Doop (I)

 

II Donderdagavond  19 oktober,

Inwijding: Doop (II) en Vormsel

 

III Donderdagavond  9 november,

Maaltijd des Heren: Eucharistie en Liefdesmaal

 

IV Donderdagavond  30 november,  

Heling: Ziekenzalving en Boete en Verzoening

 

V Donderdagavond  14 december, 

Toegewijd: Huwelijk en Wijding tot het ambt


Facultatief: Zondag 19 november,
Levende traditie: Bezoek aan een oosterse kerkdienst met ontmoeting erna

Locatie: Grote Kerk (Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch), Kerkstraat 20, 5211 KG
’s-Hertogenbosch (in centrum: bereikbaar met auto, bus of vanaf station te voet)
Tijd: 19.45-22.15 uur
Kosten: € 60,-- (incl. reader en koffie/thee)
Benodigdheden: Uw eigen bijbel!  Een reader ontvangt u bij de eerste bijeenkomst
Extra bijdrage kerkbezoek: € 10,--
Opgeven en info (max. 22 deelnemers): secretariaat@oecumene.nl, (073) 737 00 26
NB: U ontvangt bij opgave een factuur. Toelating tot het Leerhuis geschiedt op volgorde van aanmelding (bijkomende voorwaarde is dat het cursusgeld voor aanvang van dit leerhuisseizoen is betaald)
Bēt Drāshā-team: ds Paul van der Waal, Aline Verbaas en Leo van Leijsen
Uitgebreider programma: www.oecumene.nl


Terug naar het overzicht