Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

24okt

Discipelschapscursus Acts29

Van 24 oktober tot 8 mei
26okt

Het uitgestelde Dispuut

van 14:00 tot 17:00
26okt

Bezinning op zending

van 18:00 tot 21:30
Bekijk agenda

Wat is missionair - diaconaal?

Vrijdag, 29 september van 10:00 tot 17:00
Locatie: Hydepark, Doorn

Op 29 September houdt Kerk in Actie samen met de Protestantse Kerk en de PThU de studiedag "Wat is missionair - diaconaal?" op Hydepark.  Het doel van de studiedag is om het woordpaar ‘missionair-diaconaal’ te verhelderen. De betekenis van het woordpaar is op dit  moment namelijk niet eenduidig. Je zou kunnen spreken van een meerduidigheid. Maar wat is die meerduidigheid dan? Wat zijn de verschillende invullingen van de betekenis ervan? Welk debat is actueel tussen deze invullingen? Is er sprake van meerdere missionair-diaconale modellen en paradigma’s en welke dan? Op deze vragen zal worden ingegaan aan de hand van onder andere vier missionair - diaconale casussen en reacties van Mechteld Jansen (PThU), Herman Noordegraaf (PThU), Stefan Paas (TUK / VU) en Bert Roor (CHE). 

Aanmelden vóór 22 September via secretariaatdiaconaat@protestantsekerk.nl 


Terug naar het overzicht