Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

11jan

Space for God Day

van 09:30 tot 16:00
11jan

Nieuwjaarsevent MissieNederland

van 15:00 tot 21:30
12jan

Oasedag

van 10:30 tot 16:00
Bekijk agenda

Wat is missionair - diaconaal?

Vrijdag, 29 september van 10:00 tot 17:00
Locatie: Hydepark, Doorn

Op 29 September houdt Kerk in Actie samen met de Protestantse Kerk en de PThU de studiedag "Wat is missionair - diaconaal?" op Hydepark.  Het doel van de studiedag is om het woordpaar ‘missionair-diaconaal’ te verhelderen. De betekenis van het woordpaar is op dit  moment namelijk niet eenduidig. Je zou kunnen spreken van een meerduidigheid. Maar wat is die meerduidigheid dan? Wat zijn de verschillende invullingen van de betekenis ervan? Welk debat is actueel tussen deze invullingen? Is er sprake van meerdere missionair-diaconale modellen en paradigma’s en welke dan? Op deze vragen zal worden ingegaan aan de hand van onder andere vier missionair - diaconale casussen en reacties van Mechteld Jansen (PThU), Herman Noordegraaf (PThU), Stefan Paas (TUK / VU) en Bert Roor (CHE). 

Aanmelden vóór 22 September via secretariaatdiaconaat@protestantsekerk.nl 


Terug naar het overzicht