Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

29jun

Lunchgesprek vrouwentheologen

van 10:00 tot 14:30
23aug

70 - jarig bestaan Wereldraad van Kerken

van 16:00 tot 17:00
15sep

Vredesweek PAX 2018

15 september tot 23 september
Bekijk agenda

Tafelgesprek Herijking Zending

Donderdag, 31 augustus van 13:30 tot 16:00
Locatie: MissieNederland, Hoofdstraat 51, Driebergen-Rijsenburg

In allerlei opzichten verandert de wereld, Nederland ook. Denk aan klimaatverandering, technologie, migratie, oorlog, extremisme, etc. Dit heeft gevolgen voor kerken, zending en zendingsorganisatie.

Onder andere de hernieuwde aandacht voor Nederland als zendingsgebied zet de vertrouwde en traditionele manier van zending op losse schroeven. Wordt Missie meer integraal onderdeel van kerken of verschuift de aandacht alleen naar eigen lokale context?

Hoe beweeg je daarin als kerk of als zendingsorganisatie? Hoe verhouden zich zending in Nederland en zending over (culturele) grenzen met elkaar? En hoe kunnen zendingsorganisaties de kerk hier het beste in dienen?

Het rondetafelgesprek is bedoeld om de onderwerpen te benoemen en te verkennen. Ook zal er nagedacht worden over de vervolgstappen.

Voor zendingsorganisaties geldt dat we van hen verwachten dat ze ook één of meerdere kerkleiders meenemen. We willen voorkomen dat dit gesprek gedomineerd wordt door organisaties.

Aanmelding is gratis en kunt u hier doen. 


Terug naar het overzicht