Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

28sep

Raadsvergadering NZR

van 10:00 tot 12:30
2okt

Chinaberaad

van 13:30 tot 16:00
3okt

In gesprek over de Oud-Katholieke Kerk

van 19:30 tot 21:30
Bekijk agenda

Het uitgestelde Dispuut

Donderdag, 26 oktober van 14:00 tot 17:00
Locatie: Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61, Utrecht

In samenwerking met Tilburg School of Catholic Theology en het Cardinal Willebrands Research Centre organiseert de Katholieke Vereniging voor Oecumene op donderdagmiddag 26 oktober 2017 een dispuut over de betekenis van de stellingen van Maarten Luther in verleden en heden.

Het doel van deze studienamiddag is dubbel: enerzijds tonen we aandacht voor de historische context en achtergrond van deze aanzet tot hervorming. Daarnaast wordt ingezet op de actuele situatie van de kerken: vertrekkend van de gedachte dat Luthers initiatief gericht was op het voeren van een dispuut over de stellingen plaatsen we ons vijfhonderd jaar later opnieuw in de oude traditie van de disputationes de quodlibet en nodigen we uit de protestantse en de katholieke traditie telkens een theoloog en een kerkleider uit om een aantal stellingen te herlezen, te becommentariëren en het open debat aan te gaan over de actuele waarde van deze destijds uitdagende stellingen.

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, het aantal beschikbare plaatsen is echter beperkt. Aanmelding vooraf vóór 13 oktober 2017 via bureautst@uvt.nl. Voor meer informatie, klik hier.


Terug naar het overzicht