Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

24okt

Discipelschapscursus Acts29

Van 24 oktober tot 8 mei
26okt

Het uitgestelde Dispuut

van 14:00 tot 17:00
26okt

Bezinning op zending

van 18:00 tot 21:30
Bekijk agenda

Jaarvergadering Katholieke Vereniging voor Oecumene

Vrijdag, 3 november van 10:30 tot 17:00
Locatie: Grote Kerk, Den Bosch
Algemene Ledenvergadering
10.30 – 12.30 uur
 
Oecumenische balans van de Reformatieherdenking in 2017
13.30 tot 17.00 uur
 
Grote Kerk, Kerkstraat 20, 5211 KG Den Bosch
Op vrijdag 3 november 2017 houdt de Katholieke Vereniging voor Oecumene haar jaarvergadering. ’s Ochtends vindt de algemene ledenvergadering plaats. ’s Middags maken we de oecumenische balans op van het Reformatiejaar 2017. Ook als u (nog) geen lid bent, bent van u van harte welkom bij deze ledenvergadering.
 
De jaarvergadering wordt dit jaar gehouden in de Grote Kerk van de Protestantse Gemeente in ’s-Hertogenbosch.
 
We hopen op uw komst. U kunt zich voor de ledenvergadering en/of voor de studiemiddag aanmelden bij het secretariaat via e-mail: secretariaat@oecumene.nl, telefoon: 073-7370026 of schriftelijk: Katholieke Vereniging voor Oecumene Emmaplein 19 D, 5211 VZ ‘s-Hertogenbosch. Na uw aanmelding ontvangt u dan rond 25 oktober de agenda en de stukken voor de jaarvergadering.
 
Voor de bestrijding van de kosten vragen we voor deelname aan de middagbijeenkomst een bijdrage van € 7,50. U kunt dit bedrag overmaken op rekening NL97 INGB 0000 8019 19 ten name van de Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. studiemiddag 3 november.
 

Terug naar het overzicht