Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

24mrt

Toerustingsdag: Veerkracht

van 09:30 tot 16:00
6apr

Inspiratiedag Kerkproeverij

van 10:00 tot 15:30
7apr

Workshop n.a.v. de Wereldzendingsconferentie

van 10:00 tot 13:30
Bekijk agenda

Oasedag: gecanceld

Vrijdag, 12 januari
Locatie: Zeister Zendingsgenootschap, Zeist

NOTA BENE: DE OASEDAG GAAT NIET DOOR

 

Wat motiveert ons voor missionair werk? Hoe sluit deze motivatie aan bij de organisatie waarvoor we werken en bij de verwachtingen van partnerkerken? Daarover gaat de Oasedag op vrijdag 12 januari 2018. Tijdens deze dag willen we even afstand nemen van het dagelijks werk en tijd maken voor vragen die door de drukte van het werk niet of nauwelijks aan bod komen.

De dag vindt plaats vindt in het gebouw van het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) te Zeist en wordt georganiseerd door de Nederlandse Zendingsraad (NZR), ZZg en de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, Oud-Katholieke missie en diaconaat buitenland.

Het programma van de Oasedag sluit goed aan bij de insteek van de jubileumtour van St Paulus, die sterk de nadruk legt op wederkerigheid, gelijkwaardigheid en het onderhouden van relaties. Deze thema’s staan ook centraal in het huidige beleid van het ZZg.

Tijdens de Oasedag zullen de deelnemers ’s ochtends verkennen wat hun eigen motivatie is en hoe deze aansluit op de missie van de organisatie waarvoor zij werken. Het middagprogramma gaat over de vraag hoe we in gesprek zijn met partnerorganisaties uit het Zuiden en wat zij verwachten van hun noordelijke partners. Sluiten die verwachtingen aan bij de persoonlijke motivatie en bij de missie van de organisatie waarvoor de deelnemers werken?

Zet u zich in voor missie en diaconaat, bijvoorbeeld als beroepskracht, voorganger of als lid van een diaconale werkgroep dan bent u van harte welkom om de Oasedag bij te wonen. Het programma in Zeist start om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en eindigt rond 16.00 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.


Terug naar het overzicht