Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

21jan

Europa en publieke rol religie

van 19:30 tot 22:00
1feb

kerkelijke inburgering

Van 1 februari tot 5 juli
8feb

Weg met zending?

van 13:00 tot 16:30
Bekijk agenda

50 - jarig bestaan Raad van Kerken in Nederland

Maandag, 21 mei van 15:00 tot 18:00
Locatie: St. Joriskerk, Amersfoort

Hierbij nodigen we u uit om met ons het vijftig jarig jubileum van de Raad van Kerken in Nederland te vieren. We hopen dat op tweede pinksterdag te doen. Pinksteren is de geboortedag van de kerk en het feest van de veelstemmigheid. Daarom viert de Raad van Kerken in Nederland op deze kerkelijke hoogtijdag (op maandag 21 mei) het jubileum in de St. Joriskerk, Hof 1 in Amersfoort van 15.00 uur tot 18.00 uur. Het thema voor de viering is ‘De Geest waait’.

Er is qua programma voor gekozen om veel van de kerken zelf zichtbaar te maken. Er zijn korte inleidingen met relatief jonge sprekers. Ds. Iris Speckmann van de Doopsgezinde Sociëteit en mgr. Herman Woorts van de Rooms-Katholieke Kerk staan in de viering stil bij het werk van de Geest en de oecumene. Voorzitter drs. Dirk Gudde en secretaris ds. Klaas van der Kamp hebben de leiding. Verder is er veel muziek. Speciaal voor de viering is er een bundel uitgebracht met pinksterliederen uit verschillende tradities. Het muzikaal ensemble Kavóca uit Kampen met dirigente Luthine Postuma en priester Samuël Dogan van de Syrisch-Orthodoxe Kerk zullen met de gemeente verschillende liederen laten horen. De EO verzorgt een videomontage over de oecumene. Aansluitend is er een informele receptie, waarop mensen een fototentoonstelling kunnen bekijken.

Het verhaal van Pinksteren is een aanmoediging om God te horen spreken in de eigen taal, aldus Dirk Gudde in een boek dat ter gelegenheid van het jubileum is uitgebracht, tegelijk is het een uitnodiging als verschillende kerken om steeds meer elkaar te verstaan, over grenzen heen, met het visioen van eenheid voor ogen.

De Raad van Kerken in Nederland is in 1968 tot stand gekomen, nadat de Rooms-Katholieke Kerk en enkele protestantse, orthodoxe en episcopale kerken tot de oprichting hadden beslo-ten. De Raad stelt zich ten doel het onderlinge gesprek over eenheid en samenwerking te stimuleren en de kerken een gezamenlijk gezicht te geven in de samenleving. Inmiddels zijn er 18 kerken en kerkelijke organisaties aangesloten bij de Raad. Zij vertegenwoordigen zo’n zes miljoen christenen in Nederland.

Iedereen die wil, kan de feestelijkheden bijwonen en zich opgeven via rvk@raadvankerken.nl


Terug naar het overzicht