Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

21jan

Europa en publieke rol religie

van 19:30 tot 22:00
1feb

kerkelijke inburgering

Van 1 februari tot 5 juli
8feb

Weg met zending?

van 13:00 tot 16:30
Bekijk agenda

Studiedag over Pionieren

Vrijdag, 26 januari van 10:30 tot 16:30
Locatie: Nieuw Hydepark, Doorn

Pionieren uit hartsverlangen - liberaal pionieren en zijn missiologie.

Pionieren heeft soms een orthodox imago, dan gaat het al snel over ‘zieltjes winnen’. Tegelijk heeft een derde van de pioniersplekken een liberale insteek. Welke missiologie drijft deze plekken? Daarover bestaat vaak verlegenheid. Wat drijft je? Wat geloof je? Waarom is missionair werk belangrijk? Hierover gaat de studiedag van Op Goed Gerucht.

Tijdens de studiedag spreekt prof. dr. Mechteld Jansen. Zij is missiologe met een brede blik. Ook spreekt prof. dr. Chris Doude van Troostwijk; hij geeft een filosofische onderbouwing voor een liberale missiologie. ‘s Middags is er muziek met de Haarlemse stadsdominee Tom de Haan, en er is een keuzeprogramma met workshops rond dans, drempels, coaching, pionieren en discussie met de sprekers.

Prof. dr. Mechteld Jansen is rector van de PThU en hoogleraar missiologie aan de PThU. Zij studeerde theologie aan de VU. Prof. dr. Chris Doude van Troostwijk is tijdelijk hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium. Hij studeerde theologie en filmen theaterwetenschappen in Amsterdam. Hij is tevens hoogleraar godsdienstfilosofie aan de Luxembourg School of Religion & Society.

Tussen de middag treedt The Irrational Library op, de band waarin Tom de Haan, stadspredikant in Haarlem, zijn andere passie uitleeft. Ook is er gelegenheid in gesprek te komen met pioniers. Tijdens de studiedag zijn de volgende workshops te kiezen:

1. Kom in gesprek. In discussie met Chris Doude van Troostwijk.

2. Kom eens proeven aan pionieren. De denk- en werkwijze van missionair werk. Door Anneke van der Velde van het landelijk team pionieren van de PKN.

3. Hoe je passie of hobby in te zetten in het pionieren? Coaching workshop door Janneke Nijboer.

4. Dansen vanuit hartsverlangen. Door Dansklooster.

5. Komt het wel goed? Over de drempels om te beginnen. Door René van der Rijst.

6. Kom in de context. Contextueel Bijbel lezen. Door prof. dr. Peter-Ben Smit.

Op Goed Gerucht - een beweging van theologen met lef, spiritualiteit en humor - organiseert deze studiedag in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland. De kosten zijn € 40,-, studenten € 30,-. De studiedag start om 10.30 uur en wordt afgerond rond 16.30 uur. Opgeven kan tot 18 januari via opgoedgerucht@gmail.com.


Terug naar het overzicht