Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

5apr

CPOE-conferentie mensenhandel

van 13:30 tot 17:15
6apr

Inspiratiedag Kwetsbaar

van 09:30 tot 16:00
11mei

Workshop Pionieren

van 10:00 tot 12:30
Bekijk agenda

Studiedag over Weg van de Tora: Naastenliefde

Zaterdag, 14 april van 10:00 tot 16:00
Locatie: De Vermaning, Bussum

Op zaterdag 14 april 2018 organiseert de Commissie Joden en Christenen van de ADS een studiedag over Weg van de Tora 1, met als thema: Naastenliefde.

Voor christenen is naastenliefde een overbekend begrip. In het Nieuwe Testament wordt het door Jezus genoemd als het grote tweede gebod: ‘Heb je naaste lief als jezelf.’ Maar wat betekent dat en hoe breng je naastenliefde in praktijk? Tijdens deze studiedag gaan we terug naar de bron waar Jezus uit putte, nl. Leviticus 19. We zullen context en inhoud van de opdracht tot naastenliefde onderzoeken aan de hand van gedeelten van het studiemateriaal  Weg van de Tora, deel 1. We zullen nieuwe en verrassende inzichten ontdekken, die genoeg stof tot gesprek zullen bieden.

In de afgelopen jaren heeft de Commissie inzake de verhouding Joden-Christenen van de ADS een serie ontwikkeld, Weg van de Tora, waarvan inmiddels zes delen zijn verschenen.  In ieder deel worden verschillende onderwerpen uit de vijf boeken van Mozes (Genesis tot en met Deuteronomium) behandeld aan de hand van  klassieke joodse uitleggingen en commentaren. Met het publiceren van deze serie beoogt de Commissie christenen de weg terug te wijzen naar de werkelijke betekenis van de Tora. De Tora is in de christelijke traditie dikwijls gezien als 'de wet ', waarmee de werkelijke betekenis als 'onderwijzing, lering 'uit het oog werd verloren.

De leiding van deze studiedag is in handen van drs. Afke Maas-Smilde en ds. Johannes van der Meer, beiden doopsgezind predikant en docent leerhuisgroepen.

De studiedag vindt plaats in de Vermaning in Bussum, Wladimirlaan 10. De Vermaning is op loopafstand van het station Naarden-Bussum.

Aanvang: 10.00 uur. De dag duurt tot 16.00 uur.

De kosten bedragen € 20,-. Graag ter plekke te voldoen.

Voor koffie, thee, sap e.d. wordt gezorgd. Wel graag zelf een lunchpakket meenemen.

Het studiemateriaal betreft teksten uit Weg van de Tora, deel 1. Deelnemers die niet in het bezit zijn van deel 1, kunnen deze ter plaatse aanschaffen voor € 7,-. Wel graag bij aanmelding vermelden of je een exemplaar wil kopen. Ook is het mogelijk een exemplaar aan te vragen bij de ADS, tel. 020-6230914 of e-mail: ads@doopsgezind.nl

De studiedag gaat door bij minimaal 10 deelnemers.

Belangstellenden voor de studiedag van 14 april a.s. kunnen zich via de mail opgeven bij mevr. drs. Afke Maas-Smilde,  asmilde@ziggo.nl 


Terug naar het overzicht