Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

5apr

CPOE-conferentie mensenhandel

van 13:30 tot 17:15
6apr

Inspiratiedag Kwetsbaar

van 09:30 tot 16:00
11mei

Workshop Pionieren

van 10:00 tot 12:30
Bekijk agenda

Workshop n.a.v. de Wereldzendingsconferentie

Zaterdag, 7 april van 10:00 tot 13:30
Locatie: Doopsgezinde Zending, Bussum

Uitnodiging voor de workshop ‘Leerling zijn van Jezus van Nazaret, hier en nu ’ zaterdag 7 april 2018, Bussum

De Wereldraad van Kerken houdt om de tien jaar een wereldzendingsconferentie. Maart dit jaar in Arusha (Tanzania). Het thema in Arusha is: ‘Leerling zijn van Jezus van Nazaret, hier en nu’. Wij gaan op zaterdagochtend 7 april met dit thema aan de slag, tenminste vanuit twee invalshoeken. Locatie: Doopsgezinde gemeente Bussum-Naarden, Wladimirlaan 10 te Bussum (5 minuten loopafstand van het NS-station).

Programma:

- Ontvangst met koffie of thee vanaf 10.00 uur; start om half elf.

- EERSTE DEEL: vanuit de lekenprekerscursus 2017/2018 in Amsterdam vertellen Marjan Klomp-Gerringa, André Maris en Teun-Jan Tabak over hun ervaringen tijdens de cursus. Wat betekent deelname aan de cursus voor hen persoonlijk en voor gemeenten waar ze zullen voorgaan? Hoe zijn zij zich na het volgen van de cursus als leerling van Jezus van Nazaret gaan zien?

- TWEEDE DEEL: vanuit de wereldzendingsconferentie te Arusha laten Paul Thimm, predikant te Arnhem en Marijn Vermet, predikant te Aardenburg beelden zien van de conferentie en vertellen over wat hen tijdens de conferentie en bij hun ontmoetingen met Tanzaniaanse gemeenten trof. Wat ontvingen zij daar om door te geven aan de gemeenten hier? Hoe zien zij het leerling-zijn van Jezus in het veranderende Nederland?

- Vervolgens staat een lunch gereed, wel graag aanmelden via ons secretariaat: info@doopsgezindezending.nl

- NA DE LUNCH is er de algemene ledenvergadering van de Doopsgezinde Zending. U kunt, als lid, desgewenst agenda en stukken voor deze vergadering opvragen bij het secretariaat. Wilt u iemand meenemen? Van harte welkom. Tot ziens op zaterdag 7 april aanstaande. Sjaloom!,

Zie ook deze link.


Terug naar het overzicht