Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

21jun

Doof de Geest niet uit!

van 10:30 tot 16:15
25jun

Instructiebijeenkomst Bijbellezen in de multiculturele groep

van 20:00 tot 22:00
29jun

ETS-studiedag

van 10:30 tot 16:00
Bekijk agenda

Hendrik Kraemerlezing 2019

Woensdag, 12 juni van 14:00 tot 16:00
Locatie: PThU-zaal, PThU, De Boelelaan 1105, Amsterdam

God in het gebroken midden 

Rev. Anderson Jeremiah zal op woensdag 12 juni 2019 de Hendrik Kraemerlezing 2019 verzorgen. Zijn 
rede getiteld ‘God in het gebroken midden’ zal ingaan op de profetische opdracht die de publieke 
theologie volgens hem heeft. 

“In een gemeenschap waar diepe sociale, politieke en culturele ontevredenheid heerst, is het 
noodzakelijk dat kerken een creatieve, nieuwe en zelfbewuste manier vinden om Christus’ liefde en 
mededogen te belichamen. Publieke theologie moet in het publieke domein vanuit geloof zoeken naar 
begrip en vanuit wijsheid naar onderscheidingsvermogen. Ook moet ze aandacht hebben voor de nood, 
hoop en verwachtingen van iedereen.” 

Anderson H. M. Jeremiah is docent World Christianity and Religious Studies aan de faculteit voor 
politieke, filosofische en religieuze studies van Lancester University in Lancashire, Engeland. In 
zijn onderzoek en publicaties beschrijft hij de actuele verschijningsvormen van het wereldchristendom 
en hoe dit wereldchristendom zich in theologisch en missiologisch opzicht verhoudt tot andere 
geloofsgemeenschappen.

Voor meer informatie en opgave, klik hier.


Terug naar het overzicht