Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Actueel

Wortel schieten

maandag, 15 januari

Uitzending en lokale kerken

donderdag, 7 december 2017
Bekijk nieuws
Aanmelden nieuwsbrief NZR

Abonnementenadministratie: abonnementen@kok.nl
 

Abonnementsprijs vanaf 1 januari 2016:

Een jaarabonnement in Nederland kost € 43,50;
In België: € 49,00; elders: € 51,00.
Een studentenabonnement kost € 28,50.
Losse nummers kosten € 11,25 excl. verzendkosten.
Een proefabonnement van twee nummers kost € 16,00.

 

Het abonnementsjaar loopt van januari tot en met december.
Abonnementen worden stilzwijgend verlengd, tenzij minimaal drie maanden voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk is opgezegd.
Adreswijzigingen graag drie weken voor de ingangsdatum schriftelijk doorgeven.