Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Actueel

Wortel schieten

maandag, 15 januari

Uitzending en lokale kerken

donderdag, 7 december 2017
Bekijk nieuws
Aanmelden nieuwsbrief NZR

Komende nummers

TussenRuimte 2018 | 1   - Macht en machteloosheid 

Als we het hebben over macht in de zending is de eerste associatie vaak negatief. Hoe vaak werd en wordt macht niet misbruikt: door zendelingen, door een lokale kerkleider, door degene met geld en aanzien?

Ook als er geen sprake is van overduidelijk machtsmisbruik, kunnen we niet ontkennen dat macht in veel situaties een rol speelt. Is dit altijd verkeerd of kan er ook op een goede en nuttige manier met macht omgegaan worden? Zo ja, hoe dan? Als het echter wel om verkeerde machtsstructuren gaat, moet je daar vanuit de zending dan tegen optreden of niet?

En hoe zit het met de andere kant van het verhaal: het gevoel van machteloosheid, dat mensen in de zending zo vaak kan bekruipen? Wat moet je aan met bepaalde lokale machtsstructuren die duidelijk ongezond zijn voor kerk en samenleving? Hoe ga je om met een lokale leider, die jou het werk onmogelijk maakt? En wat als macht zo misbruikt wordt, dat vertrekken de enige oplossing is?

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TussenRuimte 2018 | 2 (juni) heeft als thema ‘Godsdienstvrijheid’.

TussenRuimte 2018 | 3 (september) wordt een lustrumnummer: 10 jaar TussenRuimte en 70 jaar geleden het eerste nummer van voorloper De Heerbaan.

TussenRuimte 2018 | 4 (december) gaat in op ‘Jodendom en zending’.