Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Actueel

Zendingserfgoedkalender 2018

dinsdag, 8 augustus

GZB - vakantiebijbelstudieboekje

dinsdag, 1 augustus
Bekijk nieuws
Aanmelden nieuwsbrief NZR

Komende nummers

TussenRuimte 2017 | 3   - Reformatie, zending en oecumene                                                                                                

Dit jaar vieren we 500 jaar Reformatie. Ook in TussenRuimte willen we daar aandacht aan schenken, waarbij de nadruk uiteraard zal liggen op zending.                                                                                                                        

Wat is de impact van de Reformatie op de zending? We zien een groot missionair élan bij protestantse kerken, maar er zijn ook momenten aan te wijzen waarop heel wat vragen rijzen bij hun houding ten opzichte van andere volken (zoals de slavenhandel).

Door de eeuwen heen verspreidde het protestantisme zich over de wereld en daarvan willen we in de komende TussenRuimte graag iets laten zien.

Ook is er aandacht voor de verhouding met andere (protestantse) kerken. Na de Reformatie zien we steeds meer nieuwe kerken ontstaan, kerken die ook verder uit elkaar groeien. Al is dat proces nog gaande, we zien ook volop oecumenische toenadering.

………………………………………………………………………………………………………………

TussenRuimte 2017 | 4 (december) verdiept zich in ‘Zend(el)ing en armoede’.