Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Actueel

Bezinning op Zending

donderdag, 5 oktober

Vacatures

dinsdag, 26 september
Bekijk nieuws
Aanmelden nieuwsbrief NZR

Komende nummers

TussenRuimte 2017 | 4   - Uitgezondene en armoede 

Langs elkaar heen leven, rijk, modaal en arm, is in Nederland misschien nog wel te doen. Eenmaal overzee, als medewerker in missie en zending, kun je er niet omheen. Op straat, in en door je werk, in en rond de kerk en rondom het huis kom je voortdurend mensen tegen die (bijna) niets hebben. 

Armoede confronteert ons met onszelf. We schikken, omdat het na zoveel jaar zending en ontwikkelingssamenwerking nog steeds zo schrijnend bestaat. We schrijven erover naar familie en vrienden. We moeten ons een mening vormen en onze houding bepalen over wat we wel en niet vinden over lokale verhoudingen, over wat armen doen met het weinige dat zij bezitten. Ons bezit kan ons verwarren. We weten vaak niet hoe te delen en zijn verlegen met wat we ontvangen uit het hart en uit de hand van hen die zo weinig bezitten.

'Leave no one behind' stelt het Sustainable Development Goal. Mozes zegt dat er geen armoede onder het volk van God hoeft te zijn, 'want de Heere zal u overvloedig zegenen.' Geen wonder dat tal van organisaties zich richten op armoedebestrijding. Maar hoe rijmen we die bedoelde zegen van God met wat we zien om ons heen en met die weerbarstige werkelijkheid in armoedebestrijding? 

Armoede is een breed begrip en in het decembernummer van TussenRuimte willen we vooral ook aandacht schenken aan hoe uitgezonden zendingswerkers armoede om zich heen beleven. 

………………………………………………………………………………………………………………

TussenRuimte 2018 | 1  gaat over 'Zending en macht'

TussenRuimte 2018 | 2 richt de blik op 'Godsdienstvrijheid'