Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Actueel

Kerk Overzee

donderdag, 1 juni

Vluchtelingenzondag

donderdag, 1 juni
Bekijk nieuws
Aanmelden nieuwsbrief NZR

Komende nummers

TussenRuimte 2017 | 2   - Religieus leiderschap                                                                                                    

Leiderschap in het algemeen en religieus leiderschap in het bijzonder staan onder druk. Sociale onrust en politieke spanningen vragen om een reactie. Hoe wordt deze (nieuwe) publieke rol opgepakt en welke uitdagingen zijn hiervan het resultaat? Welke aspecten spelen een rol bij het zoeken naar nieuwe vormen van publiek (religieus) leiderschap?

In het juninummer van TussenRuimte zal religieus leiderschap in het publieke domein centraal staan. Bijdragen uit verschillende landen, zoals Brazilië, Colombia, Zuid-Afrika en de Filippijnen, bieden een palet van vragen, mogelijkheden en uitdagingen in een interculturele en multicontextuele samenleving.

Hoe kunnen ervaringen uit verschillende internationale contexten wederzijds verrijkend zijn en wat kunnen we leren van leiderschap in diverse andere contexten, zoals de politiek en het bedrijfsleven? Een verfrissend nummer over een aantal actuele thema’s en situaties.

………………………………………………………………………………………………………..

TussenRuimte 2017 | 3 (september) richt de blik op ‘Reformatie en oecumene’.

TussenRuimte 2017 | 4 (december) gaat in op ‘Armoede en lijden’.