Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Actueel

Vertaling Arusha Call

vrijdag, 20 april

Zendingsconferentie: tot slot

donderdag, 15 maart
Bekijk nieuws
Aanmelden nieuwsbrief NZR

Komende nummers

TussenRuimte 2018 | 2   - Godsdienstvrijheid 

In verschillende landen waar Nederlandse zendings- en ontwikkelingsorganisaties werkzaam zijn is er een gebrek aan (volledige) godsdienstvrijheid. Dit maakt het werken in die landen vaak moeilijk en daarnaast is er de zorg om lokale christenen die te maken hebben met vervolging. Niet alleen christenen worden echter vervolgd, er zijn ook andere godsdienstige groepen die hiermee te maken hebben. Daarnaast is het soms zo, dat het geloofsvervolging lijkt, maar dat de werkelijke oorzaak iets anders is, bijvoorbeeld etniciteit of landbezit.

In het komende nummer van TussenRuimte willen we ons in het thema ‘godsdienstvrijheid en vervolging’ verdiepen. Wat houdt het mensenrecht ‘godsdienstvrijheid’ precies in? Waar krijgen mensen die vervolgd worden mee te maken? Hoe kun je als organisatie met dit probleem omgaan?

...................................................................................................................................................

TussenRuimte 2018 | 3 (september) wordt een lustrumnummer: 10 jaar TussenRuimte en 70 jaar geleden het eerste nummer van voorloper De Heerbaan, later Wereld en zending. Welke zendingsthema’s waren toen belangrijk, welke verdwenen en welke zijn blijvend?

TussenRuimte 2018 | 4 (december) gaat in op ‘Kerk en synagoge’.