Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

2019

1 - Europa gespiegeld

2018

4 - Geloven in de marge

3 - Jubileumnummer

2 - Godsdienstvrijheid

1 - Macht en Machteloosheid

2017

4 - Zend(el)ing en armoede

3 - Reformatie, zending en oecumene

2 - Religieus leiderschap in het publiek domein

1 - Cultuur en Context

2016

4 - Geloven in Europa

3 - Man en missie

2 - Zending en duurzaamheid

1 - De Grenzen van Europa

2015

4 - 'Vergeten gebied' Centraal-Aziƫ

3 - Wederkerigheid?!

2 - Zending en verzoening: Indonesiƫ

1 - Geweld en de kerk

2014

4 - Bijbel en zending

3 - Uitgezonden

2 - Zending en oecumene na Busan

1 - Geloof en genezing

2013

4 - Klassieke en pinksterkerken in gesprek

3 - Met tranen zaaien

2 - Slavernij

1 - Missie en migratie

2012

4 - Christenen in het Midden-Oosten

3 - Brengt de dialoog ons verder?

2 - Geloof in stad en land

1 - Helden en heiligen

2011

4 - Crisis!

3 - Erfgenamen van Thomas

2 - Aap, noot, missie

1 - Bekeert u!? Veranderen van religie

2010

4 - Religie op je lijf geschreven

3 - Met andere ogen

2 - volksreligie en rituelen vandaag

1 - Honderd jaar wereldzending

2009

4 - Als het lichaam van Christus AIDS heeft

3 - De bomen groeien tot aan de hemel

2 - Het woord wordt web

1 - Nieuwe vormen van kerk-zijn

2008

4 - Religi en rampen

3 - Religi en pelgrimage

2 - Religie en geweld

1 - Religie & sport

Redactioneel nieuwste nummer:

TussenRuimte 2019 | 1   Europa gespiegeld
jaargang 12 | nummer 1 | Maart 2019

 

Vluchtelingenstromen, groeiend populisme en nationalisme, de Brexit, maar ook zending, gastvrijheid en discipelschap: er is veel wat ons in Europa bezighoudt.

Soms ligt de focus zozeer op zaken en gebeurtenissen in onze eigen regio, dat het risico van ‘vergeten’ zomaar aanwezig is. Het risico namelijk dat we vergeten dat de wereld veel en veel groter is en dat mensen elders met vergelijkbare vragen bezig zijn.

In deze TussenRuimte willen we thema’s in Europa spiegelen aan hoe men er elders in de wereld tegenaan kijkt.

Zo is migratie en de christelijke gastvrijheid in Europa nog steeds een groot item, maar hoe gaan mensen in bijvoorbeeld Ethiopië ermee om? Kees-Jan Hooglander van ZOA vertelt in een interview over zijn ervaringen daar en vergelijkt het ook met andere gebieden in de wereld.

Stellen wij in Europa vragen bij nationalisme? De Filipijnse theoloog Edoi Ruazol heeft er een heel ander beeld bij.

Jongeren van hier en verder weg komen in beeld. Zij laten zien wat hen drijft om in hun eigen context actief te zijn. Een Afrikaanse zendeling in Nederland en Nederlandse zendelingen in Afrika leggen uit wat het voor hen betekent om in een heel andere omgeving te leven en te werken.

Ontmoeting tussen Europeanen en mensen van andere continenten is er ook en dat kan een mooie gezamenlijke visie opleveren: ‘Maakt alle volken tot Mijn discipelen.’

 

— Foka van de Beek, hoofdredacteur