Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

2018

1 - Macht en Machteloosheid

2017

4 - Zend(el)ing en armoede

3 - Reformatie, zending en oecumene

2 - Religieus leiderschap in het publiek domein

1 - Cultuur en Context

2016

4 - Geloven in Europa

3 - Man en missie

2 - Zending en duurzaamheid

1 - De Grenzen van Europa

2015

4 - 'Vergeten gebied' Centraal-Aziƫ

3 - Wederkerigheid?!

2 - Zending en verzoening: Indonesiƫ

1 - Geweld en de kerk

2014

4 - Bijbel en zending

3 - Uitgezonden

2 - Zending en oecumene na Busan

1 - Geloof en genezing

2013

4 - Klassieke en pinksterkerken in gesprek

3 - Met tranen zaaien

2 - Slavernij

1 - Missie en migratie

2012

4 - Christenen in het Midden-Oosten

3 - Brengt de dialoog ons verder?

2 - Geloof in stad en land

1 - Helden en heiligen

2011

4 - Crisis!

3 - Erfgenamen van Thomas

2 - Aap, noot, missie

1 - Bekeert u!? Veranderen van religie

2010

4 - Religie op je lijf geschreven

3 - Met andere ogen

2 - volksreligie en rituelen vandaag

1 - Honderd jaar wereldzending

2009

4 - Als het lichaam van Christus AIDS heeft

3 - De bomen groeien tot aan de hemel

2 - Het woord wordt web

1 - Nieuwe vormen van kerk-zijn

2008

4 - Religi en rampen

3 - Religi en pelgrimage

2 - Religie en geweld

1 - Religie & sport

Redactioneel nieuwste nummer:

TussenRuimte 2018 | 1   Macht en Machteloosheid
jaargang 11 | nummer 1 | April 2018

Macht en Machteloosheid 

Opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt. En zie, de tranen van de onderdrukten; zij hadden echter geen trooster. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen trooster (Prediker 4:1).

Bij wie roepen deze woorden niet meteen allerlei ervaringen en gedachten op? Regelmatig worden we geconfronteerd met een gevoel van machteloosheid: in ons eigen leven, in de kerk, als we de ellende zien in de wereld om ons heen. Machtigen hebben macht en kunnen die misbruiken. Dat zien we rondom #MeToo, in de oorlog in Syrië, in situaties in kerk en zending waarin leiders vechten om hun positie te behouden. En als we eerlijk zijn, zijn er in onze eigen zendingsgeschiedenis of misschien zelfs in onze eigen levens ook momenten waarin er gekozen werd voor macht in plaats van voor kwetsbaarheid.

Over macht en machteloosheid in kerk en zending valt veel te zeggen. Voor deze TussenRuimte moesten we keuzes maken, uiteraard kan niet alles aan de orde komen. Het perspectief in dit nummer ligt vooral bij de zendingswerker en de visie van westerse theologen. De stemmen van mensen elders komen dit keer weinig aan bod. Dat is niet een geheel bewuste keuze, het komt ook omdat enkele geplande artikelen niet binnenkwamen. In andere nummers van TussenRuimte zijn deze perspectieven weer wel te vinden.

Deze meer westerse invalshoek blijkt echter ook een grote variëteit aan bijdragen op te leveren. Van #MeToo tot de vroegchristelijke heilige Thekla, die een feministe avant la lettre is – of toch niet? Van dienend leiderschap tot hekserij in Zambia of omgaan met macht in een zendingssituatie. Macht en machteloosheid, je komt het overal tegen en het vraagt bijna altijd om een reactie, juist ook in kerk en zending. Deze TussenRuimte hoopt een bijdrage te leveren in de gedachtevorming hierover.

— Foka van de Beek, hoofdredacteur