Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

2017

2 - Religieus leiderschap in het publiek domein

1 - Cultuur en Context

2016

4 - Geloven in Europa

3 - Man en missie

2 - Zending en duurzaamheid

1 - De Grenzen van Europa

2015

4 - 'Vergeten gebied' Centraal-Aziƫ

3 - Wederkerigheid?!

2 - Zending en verzoening: Indonesiƫ

1 - Geweld en de kerk

2014

4 - Bijbel en zending

3 - Uitgezonden

2 - Zending en oecumene na Busan

1 - Geloof en genezing

2013

4 - Klassieke en pinksterkerken in gesprek

3 - Met tranen zaaien

2 - Slavernij

1 - Missie en migratie

2012

4 - Christenen in het Midden-Oosten

3 - Brengt de dialoog ons verder?

2 - Geloof in stad en land

1 - Helden en heiligen

2011

4 - Crisis!

3 - Erfgenamen van Thomas

2 - Aap, noot, missie

1 - Bekeert u!? Veranderen van religie

2010

4 - Religie op je lijf geschreven

3 - Met andere ogen

2 - volksreligie en rituelen vandaag

1 - Honderd jaar wereldzending

2009

4 - Als het lichaam van Christus AIDS heeft

3 - De bomen groeien tot aan de hemel

2 - Het woord wordt web

1 - Nieuwe vormen van kerk-zijn

2008

4 - Religi en rampen

3 - Religi en pelgrimage

2 - Religie en geweld

1 - Religie & sport

Redactioneel nieuwste nummer:

TussenRuimte 2017 | 2   Religieus leiderschap in het publieke domein 
jaargang 10 | nummer 2 | Juli 2017 

Nieuwe tijden stellen nieuwe vragen aan leiders, of ze nu burgemeester, bedrijfsleider of voorganger zijn. De mondige burger, werknemer en gelovige neemt niet snel meer iets aan op gezag. Je kunt dit het volwassen worden noemen van democratie, organisatie en geloofsgemeenschap, maar het stelt leiders, in het bijzonder religieuze leiders, wel voor een aantal uitdagingen.

Niet alleen hebben zij te handelen met vraagstukken waar hun collega-leiders ook tegenaan lopen, zij moeten zich tevens verhouden tot religie en de veranderende plek die geloof en godsdienst vandaag de dag in het publieke domein innemen. De wereld lijkt soms weer ‘betoverd’, maar als puntje bij paaltje komt zijn het romanschrijvers en zangers die in talkshows ‘duiding’ komen geven.

En dan hebben we het nog niet eens over de uitdagingen die in elke omgeving anders zijn: loopt de kerk van de voorganger leeg? Worden gelovigen vervolgd om hun geloof? Of probeert de geloofsgemeenschap bij te dragen aan een verzoeningsproces?

Deze uitgave van TussenRuimte wil de volgende vragen nadrukkelijk stellen. Wat gebeurt er met religieus leiderschap als de voorganger het publieke domein betreedt? Welke rol krijgt de kerk te midden van strijdende groepen? Hoe wordt de voorganger gesteund door wetgeving?

Vanuit verschillende perspectieven kijkt dit nummer naar de thematiek. Van meer bezinnende en theoretische artikelen tot een concrete verkenning van een specifieke context. Dat laatste wordt gedaan door in te zoomen op de Filippijnen, Colombia, Zuid-Afrika, de vervolgde kerk in het Midden-Oosten, en Brazilië. Daarbij komen onderwerpen als mannelijk en vrouwelijk leiderschap, gewapende conflicten, vraagstukken rondom de diverse gender-identiteiten en de opleiding van leiders ter sprake.

Het resultaat is een gevarieerd nummer, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het voortdurend herijken van de plaats van religieus leiderschap in de publieke ruimte.

Ruben van de Belt en Annemarie Foppen, themaredacteuren