Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

2018

2 - Godsdienstvrijheid

1 - Macht en Machteloosheid

2017

4 - Zend(el)ing en armoede

3 - Reformatie, zending en oecumene

2 - Religieus leiderschap in het publiek domein

1 - Cultuur en Context

2016

4 - Geloven in Europa

3 - Man en missie

2 - Zending en duurzaamheid

1 - De Grenzen van Europa

2015

4 - 'Vergeten gebied' Centraal-Aziƫ

3 - Wederkerigheid?!

2 - Zending en verzoening: Indonesiƫ

1 - Geweld en de kerk

2014

4 - Bijbel en zending

3 - Uitgezonden

2 - Zending en oecumene na Busan

1 - Geloof en genezing

2013

4 - Klassieke en pinksterkerken in gesprek

3 - Met tranen zaaien

2 - Slavernij

1 - Missie en migratie

2012

4 - Christenen in het Midden-Oosten

3 - Brengt de dialoog ons verder?

2 - Geloof in stad en land

1 - Helden en heiligen

2011

4 - Crisis!

3 - Erfgenamen van Thomas

2 - Aap, noot, missie

1 - Bekeert u!? Veranderen van religie

2010

4 - Religie op je lijf geschreven

3 - Met andere ogen

2 - volksreligie en rituelen vandaag

1 - Honderd jaar wereldzending

2009

4 - Als het lichaam van Christus AIDS heeft

3 - De bomen groeien tot aan de hemel

2 - Het woord wordt web

1 - Nieuwe vormen van kerk-zijn

2008

4 - Religi en rampen

3 - Religi en pelgrimage

2 - Religie en geweld

1 - Religie & sport

Redactioneel nieuwste nummer:

TussenRuimte 2018 | 2   Godsdienstvrijheid
jaargang 11 | nummer 2 | Juni 2018

Vrijheid van geloven

Elke Nederlandse zendings- en ontwikkelingsorganisatie krijgt er mee te maken. Je kunt nog zulke mooie projecten in een land ondersteunen of bekwame werkers (lokaal dan wel Nederlands) ter plekke hebben, veranderingen in religiewetgeving kunnen de voortgang van het werk behoorlijk tegenwerken. Dit kan zich uiten in het moeilijk verkrijgen van een visum tot deportatie uit het land, van nieuwe (lastigere) registratiecriteria voor kerken tot de confiscatie van religieus eigendom.

Godsdienstvrijheid is daarmee een thema waar iedere organisatie over zou moeten nadenken. Niet enkel om lobbyactiviteiten te ontplooien, maar met name omdat het het werk in het veld direct beïnvloedt. In deze TussenRuimte belichten we het thema godsdienstvrijheid van verschillende kanten.

We staan stil bij de positie van vrouwen in de context van vervolging. Vrouwen zijn vaak dubbel kwetsbaar, als christen en als vrouw. Emma Dipper van All Nations Christian College en Helene Fischer en Elizabeth Lane Miller, beiden van Open Doors International, belichten deze problematiek vanuit hun eigen expertise.

Enkele casestudies laten zien hoe in verschillende contexten – van Nederland tot Mexico – mensen zich beperkt weten in het uitoefenen van hun religie. Daarbij wordt duidelijk dat het zeker niet alleen om christenen gaat die te maken krijgen met tegenwerking en vervolging. Een mooi vervolg hierop biedt het interview met Marga Martens over de positie van de bahá’ís, misschien wel de meest vervolgde religieuze minderheid in de wereld.

In Nederland hebben we vrijheid van godsdienst, maar ook hier komt het onderwerp geregeld in het nieuws, bijvoorbeeld rondom de ‘weigerambtenaar’. Is het waar dat er minder ruimte is voor conservatief christelijke of islamitische opvattingen? Een vraag waar Mariëtta van der Tol op ingaat.

Dit nummer laat zien dat godsdienstvrijheid niet slechts een belangrijk juridisch issue is, maar dat het directe impact heeft op het leven en het werk van christenen en kerken wereldwijd.

— Wilma Wolswinkel, themaredacteur