Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

2017

4 - Zend(el)ing en armoede

3 - Reformatie, zending en oecumene

2 - Religieus leiderschap in het publiek domein

1 - Cultuur en Context

2016

4 - Geloven in Europa

3 - Man en missie

2 - Zending en duurzaamheid

1 - De Grenzen van Europa

2015

4 - 'Vergeten gebied' Centraal-Azië

3 - Wederkerigheid?!

2 - Zending en verzoening: Indonesië

1 - Geweld en de kerk

2014

4 - Bijbel en zending

3 - Uitgezonden

2 - Zending en oecumene na Busan

1 - Geloof en genezing

2013

4 - Klassieke en pinksterkerken in gesprek

3 - Met tranen zaaien

2 - Slavernij

1 - Missie en migratie

2012

4 - Christenen in het Midden-Oosten

3 - Brengt de dialoog ons verder?

2 - Geloof in stad en land

1 - Helden en heiligen

2011

4 - Crisis!

3 - Erfgenamen van Thomas

2 - Aap, noot, missie

1 - Bekeert u!? Veranderen van religie

2010

4 - Religie op je lijf geschreven

3 - Met andere ogen

2 - volksreligie en rituelen vandaag

1 - Honderd jaar wereldzending

2009

4 - Als het lichaam van Christus AIDS heeft

3 - De bomen groeien tot aan de hemel

2 - Het woord wordt web

1 - Nieuwe vormen van kerk-zijn

2008

4 - Religi en rampen

3 - Religi en pelgrimage

2 - Religie en geweld

1 - Religie & sport

Redactioneel nieuwste nummer:

TussenRuimte 2017 | 4   Zend(el)ing en armoede
jaargang 10 | nummer 4 | December 2017 

Je kunt er niet omheen

‘Leave no one behind’ is het motto van de Sustainable Development Goals. VN-lidstaten willen zich inspannen diegenen te bereiken die het verst achterblijven. Daar horen ‘gewone Nederlanders’ vast niet bij. Over hen werd gesproken bij de presentatie van het regeerakkoord. De dagen daarna kwamen in kranten, op televisie en radio mensen aan het woord die ver achterblijven. C. van A. uit Utrecht heeft geen werk en zei: ‘De politiek is er niet voor ouderen en mensen die geen nagel hebben om …’ Politicus E.R. noemde het verhaal van de minister-president een ‘kulverhaal’.

Als in Nederland de gemoederen rondom ‘achterblijven’ al zo hoog oplopen, hoe wordt het ‘verst achterblijven’ in andere landen dan ervaren?

Nazma Khatoon, achtergebleven en alleen overgebleven, vertelt over haar verdriet, de tragedie in haar leven. Sabita Rani deelt haar bittere ervaring en haar droom. Elise Kant vraagt wiens probleem armoede eigenlijk is en noemt de naaste van hen die op de vlucht zijn voor water, orkanen en meerderheden, naaste ook van onze buren. ‘Als christenen hebben we een ontzagwekkende opdracht’, zegt zij. Mocht de politiek niet zijn voor hen die achterblijven, christen-zijn betekent dat we hen als naaste zien.

Dicky Nieuwenhuis laat zien dat op weg naar de VN-ontwikkelingsdoelen al veel bereikt is, maar dat de allerarmsten zo moeilijk te bereiken zijn. Ze schrijft over het doorbreken van barrières en stigma’s en hoe kerken hier bij uitstek een cruciale rol in kunnen spelen. Erjan van der Linden wijst in zijn column op de kompasnaald van Jezus en voert ons weg van het westerse gericht zijn op grafieken naar een Afrikaans gericht zijn op gemeenschap en relaties. Lees vooral ook de bijdrage ‘Christen zijn als je rijk bent’ van Tjaard Barnard, die ons herinnert aan hoe het allemaal begon: met een ezeltje.

— Piet Both en Foka van de Beek, themaredactie