Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

TussenRuimte 2017 | 2

Download TussenRuimte

Inhoudsopgave:

INHOUD

 

REPORTAGE | Terry Revollido

Drievoudige roeping voor Filipijnse geestelijk leiders

 

ONDERZOEK | Ruben van de Belt

De innerlijke stilte bewaren

Geraakt door het spirituele leiderschap van Dag Hammarskjöld

 

REFLECTIE | Joke van Saane

Geloof in leiderschap

 

PORTRET | Edwin Alexander Villamil Morea

Evangelisch leiderschap en het vredesreferendum in Colombia

 

ONDERZOEK | Annemarie Foppen

Kerkelijke leiders en externe uitdagingen

 

PASTORS IN BEELD | Ron van der Spoel

‘Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen’

Visie en identiteit in een context van vervolging

 

PORTRET | Peter-Ben Smit

Literair leiderschap?

Helden en heiligen bij pastoor Engelbertus Lagerweij in 1940 en 1941

 

PERSPECTIEF | Leon van den Broeke

Stabiel leiderschap in tijden van turbulentie en transitie

Meer inhoud

Religieus leiderschap in het publiek domein

Nieuwe tijden stellen nieuwe vragen aan leiders, of ze nu burgemeester, bedrijfsleider of voorganger zijn. De mondige burger, werknemer en gelovige neemt niet snel meer iets aan op gezag. Je kunt dit het volwassen worden noemen van democratie, organisatie en geloofsgemeenschap, maar het stelt leiders, in het bijzonder religieuze leiders, wel voor een aantal uitdagingen.

Niet alleen hebben zij te handelen met vraagstukken waar hun collega-leiders ook tegenaan lopen, zij moeten zich tevens verhouden tot religie en de veranderende plek die geloof en godsdienst vandaag de dag in het publieke domein innemen. De wereld lijkt soms weer ‘betoverd’, maar als puntje bij paaltje komt zijn het romanschrijvers en zangers die in talkshows ‘duiding’ komen geven.

En dan hebben we het nog niet eens over de uitdagingen die in elke omgeving anders zijn: loopt de kerk van de voorganger leeg? Worden gelovigen vervolgd om hun geloof? Of probeert de geloofsgemeenschap bij te dragen aan een verzoeningsproces?

Deze uitgave van TussenRuimte wil de volgende vragen nadrukkelijk stellen. Wat gebeurt er met religieus leiderschap als de voorganger het publieke domein betreedt? Welke rol krijgt de kerk te midden van strijdende groepen? Hoe wordt de voorganger gesteund door wetgeving?

Vanuit verschillende perspectieven kijkt dit nummer naar de thematiek. Van meer bezinnende en theoretische artikelen tot een concrete verkenning van een specifieke context. Dat laatste wordt gedaan door in te zoomen op de Filippijnen, Colombia, Zuid-Afrika, de vervolgde kerk in het Midden-Oosten, en Brazilië. Daarbij komen onderwerpen als mannelijk en vrouwelijk leiderschap, gewapende conflicten, vraagstukken rondom de diverse gender-identiteiten en de opleiding van leiders ter sprake.

Het resultaat is een gevarieerd nummer, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het voortdurend herijken van de plaats van religieus leiderschap in de publieke ruimte.

— Ruben van de Belt en Annemarie Foppen, themaredacteuren