Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer verdieping

Uitgelicht: Christopher J.H.Wright

woensdag, 3 oktober 2012
Bekijk verdieping

Kerkelijke bruiloft

donderdag, 4 januari 2018

Op zaterdag 20 januari wordt er in Utrecht een bijzondere kerkelijke bruiloft gevierd. Na tien jaar intensieve dialoog met de Kerk van Zweden kan nu volledige kerkelijke gemeenschap worden vastgesteld tussen de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht en de Kerk van Zweden. De wederzijdse bisschopen nodigen u van harte voor deze bijzondere bruiloft uit die aantoont dat ondanks de eens zo ferm getrokken scheidslijnen vandaag de dag echte eenheid mogelijk is. In de agenda van de NZR vindt u meer informatie over deze bruiloft. 

Kerkelijke bruiloft

De missie van God is het verzoenen van de schepping en de mensheid met Godzelf en met elkaar. Dat betekent gemeenschap. Voor de kerk, als Gods instrument in zijn missie en vorm en gestalte van die gemeenschap, is het dan ook een serieus probleem dat ze zo verdeeld is. Wie verzoening verkondigt maar zelf in verdeeldheid leeft, is weinig geloofwaardig. De oecumenische zoektocht naar kerkelijke eenheid en missie hangen daarom nauw samen. In 2016 waren de Kerk van Zweden en de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht in staat na jaren van dialoog kerkelijke gemeenschap vast te stellen. Dit betekent dat ze in elkaar zichzelf helemaal herkennen als Gods kerk. Concreet houdt dit in dat leden van de Kerk van Zweden volledig kunnen functioneren als die van oud-katholieke kerken en omgekeerd. Dat maakt een gemeenschappelijke missie in Europa en daarbuiten natuurlijk veel eenvoudiger en, belangrijker nog: geloofwaardiger! Bijzonder aan deze nieuwe gemeenschap is ook dat ze mede tot stand kwam via een partner in de "tweederde" wereld, de Iglesia Filipina Independiente, met wie de Kerk van Zweden sinds 1999 en de Oud-Katholieke Kerken sinds 1965 in gemeenschap staan. Dit alles zal in januari 2018 in Utrecht feestelijk gemarkeerd worden, met name door de gemeenschappelijke viering van de Eucharistie, dé uitdrukking van kerkelijke gemeenschap en de bron van missie bij uitstek.

Prof. Dr. Peter - Ben Smit

---------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Peter-Ben Smit is bijzonder hoogleraar oude katholieke kerkstructuren aan de Universiteit Utrecht namens de Stichting Oud-Katholiek Seminarie. Aan de VU in Amsterdam bekleedt hij de Dom Helder Câmara leerstoel voor Contextuele Bijbelinterpretatie.

Ook is hij verbonden aan de Oud-Katholieke bisschoppelijke commissie “Sint Paulus Missie en Diaconaat”. Hij is deken van het bisdom Haarlem en assisterend pastor in de oud-katholieke parochie Amsterdam.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog

Reageer op deze blog


Verplicht maar verborgen