Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Actueel

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019
Bekijk nieuws
Aanmelden nieuwsbrief NZR

Gedenken 1940 - 1945


GEBED   om   VERZOENING   en   GEDENKEN


Goede God


Geef ons de moed en kracht om te gedenken
en in herinnering te roepen wat in oorlogstijd
met ons is gebeurd; met mannen, vrouwen en kinderen……..
VADER, VERGEEF HET

Geef ons de moed en kracht, om de onmacht, woede en haat,
die muren optrekt tussen mensen, te overwinnen;
dat onze woonplaats een plek van vrede mag zijn,
waar wij veilig mogen wonen.
VADER, VERGEEF HET

Geef ons de moed en kracht om dankbaar te zijn,
dat onze huizen weer zijn opgebouwd,
zoals al die steden, die uit de as zijn herrezen,
dat in onze gemeenschap verzoening en vergeving mag zijn.
VADER, VERGEEF HET

Geef ons de moed en kracht om aan een ieder
die in onze gemeente en in haar omgeving woont,
van welke afkomst of geloof dan ook, compassie, medeleven te tonen.
VADER, VERGEEF HET

Goede God,
Geef ons de moed en kracht om te vergeven
en niet te vergeten, dat ieder mensenleven, hoe kort ook,
een geschenk is uit Uw hand, God.
Dat wij zo met elkaar in dankbaarheid mogen gedenken:

STILTE

VADER, VERGEEF HET

Sterk onze harten en heel oude en nieuwe wonden.
Vergeef ons allen, God, Vader,
door Jezus Christus, onze Heer
AMEN


Ds. Perla Akerboom-Roelofs, februari 2015
(bewerkt)