Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Raadsvergadering NZR

Terug naar het overzichtdonderdag, 28 juli 2016

De Nederlandse Zendingsraad (NZR) nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst rondom het thema

'De missionaire aspecten van de Orthodoxe kerk in West-Europa'

De spreker tijdens deze bijeenkomst is Aartspriester Theodoor van der Voort.

 

Het Thema

Mede vanwege de migratie van mensen uit Oost-Europa groeit het aantal Oosters-Orthodoxen in West-Europa gestaag. Ook Nederland kent meerdere Oosters-Orthodoxe parochies, waarvan enkele al bestonden voor de val van het communisme.

In verschillende landen in Oost-Europa is de Orthodoxe kerk de meerderheidskerk. Daar is haar positie een heel andere dan in West-Europa, waar het gaat om verspreide parochies met een wisselend aantal leden.

Hoe ziet de Orthodoxe kerk haar plaats in West-Europa?
Wat is haar missionaire visie en welke aspecten spelen daarbij een rol?
Hoe is haar verhouding tot andere kerken en zou er op bepaalde terreinen samenwerking mogelijk zijn?

Aartspriester Theodoor is gevraagd om in zijn lezing op deze aspecten in te gaan.

De spreker

Aartspriester Theodoor van der Voort werd geboren in een Rooms-Katholiek gezin, maar ging als jongvolwassene over tot de Orthodoxe kerk. Hij studeerde enkele jaren in het toenmalige Leningrad, nu St. Petersburg, in de USSR.

In 1982 werd hij tot priester gewijd. Sinds 1984 is hij verbonden aan de parochie van Deventer. Daarnaast is hij ook betrokken bij enkele andere gemeenten.

Tevens is hij deken van het Exarchaat der Russisch-Orthodoxe kerken voor Nederland.

Tijd

Vrijdag 30 september 2016
10.00-11.00 uur: huishoudelijk deel
11.15-12.30 uur: inleiding en bespreking

Plaats

BergkerkAbraham Kuyperlaan 2 te Amersfoort

 

Raadsvergadering NZR / Lezing 30 september 2016