Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Oratie Peter-Ben Smit

Terug naar het overzichtzondag, 4 december 2016

Op 17 november hield Peter-Ben Smit zijn inaugurele rede ter aanvaarding van zijn ambt als Dom Helder Camara hoogleraar voor Contextuele Bijbelinterpretatie.

Het centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie onderzoekt hoe context en interpretatie samenhangen. Centraal staat de vraag welke context tot welke interpretatie leidt en hoe dat zowel het verstaan van de tekst als van een maatschappelijke context verheldert. Bijzondere aandacht krijgen interpretaties die bijdragen tot een menswaardiger samenleving. Hiermee zet het centrum het werk voort van prof. dr. Hans de Wit (VU) en bouwt voort op de erfenis van de Braziliaanse bevrijdingstheoloog Dom Helder Camara. Het centrum werkt samen met een aantal maatschappelijke partners, waaronder Kerk in Actie, het Nederlands Bijbelgenootschap, de VU Vereniging/Van Coeverden Adrianistichting, en kerkgenootschappen als de Doopsgezinde Broederschap en de Remonstrantse Broederschap.

Prof. Dr. Peter-Ben Smit is redactielid van TussenRuimte en ook via de Oud-Katholieke Missie “St Paulus” betrokken bij de NZR.