Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Wycliff Nederland is 50 jaar!

vrijdag, 14 februari

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Boek Sharing Good News

Terug naar het overzichtwoensdag, 4 januari 2017

Zojuist verschenen bij de Wereldraad van Kerken: het boek Sharing Good News. Handbook on Evangelism in Europe, onder redactie van Stefan Paas, Kyriaki Avtzi en Gert Noort. Het boek is bedoeld voor theologisch onderwijs en voor mensen die op de missionaire praktijk willen reflecteren. Uniek is dat het boek visies op evangelisatie beschrijft vanuit een grote kerkelijke breedte: protestantse, rooms-katholieke, oosters-orthodoxe en pinksterperspectieven komen aan bod. Een achttal case studies over evangelisatie in Europa vormen het hart van het boek.

Deel I van het boek gaat nader in op evangelisatie in de context van Europa. De Nederlandse missioloog Stefan Paas en de Duitser Martin Reppenhagen namen dit deel voor hun rekening. Deel II richt zich op theologische perspectieven op evangelisatie. Zo schrijft de Grieks-orthodoxe theologe Dimitra Koukoura hierin uitvoering over de voor protestanten verrassende plek van liturgie in evangelisatie. En de Ghanese missioloog Kwabema Asamoah-Gyadu stelt in dit deel het evangelisatiewerk van de Nigeriaanse predikant Sunday Adelaja in Kiev (Oekraïne) aan de orde.

Het derde deel beschrijft trends in evangelisatiewerk. Tevens bevat dit deel de genoemde case studies, onder meer over de International Christian Fellowship in Rotterdam, MijnKerk.nl, Taizé en Street Pastors in Engeland. Het laatste hoofdstuk in dit derde deel handelt over theologische kwesties in evangelisatiewerk, zoals de verhouding van evangelisatie en kerk, gebruikte methoden en de oproep tot bekering. Het vierde deel handelt onder meer over de training van predikanten en kerkelijk werkers voor evangelisatie. In het laatste hoofdstuk komt de kwestie van proselytisme ('sheep stealing') aan de orde. In de samenwerking van kerken blijft dit een gevoelig punt, hoewel begrip over en weer lijkt te groeien.

Het boek is onder meer verkrijgbaar bij Amazon.de (ca. € 33)