Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Regen zonder modder

Terug naar het overzichtdonderdag, 16 maart 2017

Sinds 2015 vormen vluchtelingen de rode draad door het dagelijks nieuws. De afgelopen tijd is dan ook het nodige over dit thema geschreven. Des te groter was de uitdaging voor Celal Altuntas, die eind vorige eeuw als Koerdisch vluchteling naar Nederland kwam, om een origineel boek te schrijven. Dat is goed gelukt.

“Regen zonder modder. Het leven van een asielzoeker in Nederland” geeft een bijzonder inzicht in de lange weg die vluchtelingen afleggen, met name in het land van bestemming. In eenvoudige, persoonlijke woorden neemt Altuntas de lezer mee, vanaf zijn aankomst in Amsterdam, via het aanmeldcentrum te Rijsbergen en het AZC in Middelburg naar een zogenaamd ROA – huis in Waddinxveen. Onderweg maken we kennis met de verschillen tussen de Koerdische en de Nederlandse cultuur, die veelal tot ongemakkelijke misverstanden en pijnlijke situaties leiden. Een tekenend voorbeeld is de opmerking van Altuntas over het traditiegetrouw sluiten van de koektrommel door een Nederlandse gastheer of - vrouw na het aanbieden van een koekje aan het bezoek. Dit druist naar zijn mening volledig in tegen de Koerdische traditie van gastvrijheid. Opvallend is Altuntas’ welwillendheid om de Nederlandse taal en cultuur te omarmen, zonder daarbij zijn Koerdische wortels te verloochenen. Wat dat betreft is zijn verhaal een schoolvoorbeeld van geslaagde integratie.

“Regen zonder modder” is een zeer leesbaar boek dat de lezer op een prikkelende, meeslepende en soms vermakelijke manier inzicht geeft in het leven van een 'doorsnee' vluchteling in ons land. De eenvoud is mogelijk ook meteen de grootste valkuil van het boekje: de verhaallijn is redelijk oppervlakkig en biedt daardoor weinig diepgravende analyses. Toch wordt de lezer tot denken aangezet over hoe we in Nederland omgaan met vluchtelingen. Voor wie nog niet al te bekend is met de vaderlandse asielprocedure is dit boek daarom een aanrader.

Christiaan van den Berg – Doopsgezind NL – Maart / April 2017

Het boek is onder andere verkrijgbaar via deze link.