Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

De evangelische beweging

Terug naar het overzichtdinsdag, 21 maart 2017

“De evangelische beweging is in twee generaties sterk veranderd. Niet alleen staat bekeringsdrang minder op de voorgrond, ook wordt het verschil met de traditionele protestantse kerken kleiner”, stelt Laura Dijkhuizen – Gast in een artikel in het Reformatorisch Dagblad van maandag 20 maart 2017.

Dijkhuizen is een van de auteurs van het boek ”Typisch evangelisch” (uitg. Ark Media), dat volgende maand verschijnt. Deze studie zet ontwikkelingen in de recente geschiedenis van de evangelische beweging in perspectief. Dat Dijkhuizen bijdraagt aan het boek illustreert eens te meer dat ook onder evangelische christenen de fase van zelfevaluatie is aangebroken.

Waar het kenschetsen van iets als ”typisch evangelisch” twee generaties geleden stond voor „hippiechristenen die met vlaggen stonden te dansen en er een rare boel van maakten”, is het beeld van wat wel en niet evangelisch is vandaag de dag minder helder, zegt Dijkhuizen. „Ik heb nog meegedaan met knielen op de Dam in Amsterdam, om het nieuwe jaar ‘in te bidden’. Dat soort aparte dingen zie je nog maar weinig. Evangelischen willen zich minder op deze manier onderscheiden.

Waar evangelischen ooit wereldmijdend waren en zich opsloten in hun eigen ‘ecosysteem’, staan de deuren naar de samenleving nu wijd open. Het wereldbeeld is veranderd, concludeert Dijkhuizen. Door het binnendringen van de ‘wereld’ enerzijds en anderzijds de invloed van mensen die uit traditionele kerken de overstap maken naar evangelische gemeenten, verdwijnt de nadruk op persoonlijke bekering.

Dijkhuizen: „Overstappers uit andere kerken zijn al gelovig. Vroeger was je pas bekeerd als je een persoonlijke relatie had met God, als je bij wijze van spreken dagelijks de stem van Jezus hoorde. Die scherpe randjes zijn ervanaf. Wat gebleven is, is de aandacht voor geloofsbeleving en blijdschap.”

In plaats van naar bekering gaat de aandacht onder evangelischen in de praktijk meer uit naar andere dingen. Een christelijke levensstijl krijgt veel aandacht. Dijkhuizen denkt niet dat de noodzaak van bekering helemaal uit het evangelische gedachtegoed verdwijnt. Maar in plaats van dat dit hét kenmerk van de evangelischen vormt, wordt het een van de facetten.

Voor het volledige artikel, klik hier.