Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

GZB: nieuwe zendingswerkers

Terug naar het overzichtdinsdag, 29 augustus 2017

Zendingsorganisatie GZB benoemt per 1 september vijf echtparen als zendingswerkers. Zij starten op maandag 4 september met hun voorbereidingstraject en hopen begin volgend jaar te worden uitgezonden.

Ds. Laurens Jan en Lourina Vogelaar uit Den Haag worden uitgezonden naar Indonesië waar Laurens Jan de gemeenten van de Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) gaat toerusten. De GPIL is een klein kerkgenootschap op Sulawesi dat de afgelopen jaren, onder leiding van een kerk op Java, veel heeft geïnvesteerd in toerusting en diaconaal bewustzijn. Laurens Jan gaat dit proces verder uitbouwen. De familie Vogelaar gaat in Palopo op Sulawesi wonen.

Gerard en Janneke de Wit uit Gouda gaan naar Noordoost-Duitsland, waar zij als gemeentestichters aan de slag gaan. Onder invloed van het communisme is religie een zo goed als onbekend fenomeen in deze regio; gemeentestichting is een kwestie van lange adem. De familie De Wit wordt uitgezonden in samenwerking met European Christan Mission (ECM). Gerard en Janneke starten hun werk in de stad Schwerin.

Johan Krijn en Astrid Klaasse uit Rijnsburg worden uitgezonden naar Aruba. In de stad San Nicolas gaan zij de kerk helpen om een missionaire gemeente te zijn die zich uitstrekt naar mensen in de marge, zoals daklozen, verslaafden, prostituees en jongeren die zich verliezen in de jeugdbendes. De familie Klaasse heeft vier kinderen.

John en Marjan Lindhout uit Kloetinge gaan naar Nicaragua, waar John aan de slag gaat als kerkelijk/diaconaal werker binnen de Iglesia Reforma (IR). De GZB is jaren geleden begonnen met zendingswerk in Nicaragua; John en Marjan gaan de jonge gemeenten van de IR ondersteunen in de verdere verzelfstandiging op zowel kerkelijk als diaconaal terrein. Marjan zal zich hierbij vooral richten op het kinder- en tienerwerk. John Lindhout blijft voor 25 procent in dienst van Stichting Woord en Daad.

Ds. Aalt en Anneke Visser uit Harderwijk worden uitgezonden naar Zimbabwe. Aalt wordt als theologisch docent verbonden aan het Murray Theological College (MTC) van de Reformed Churhc of Zimbabwe (RCZ). Een van zijn taken wordt de verdere ontwikkeling van het missionaire programma van de hervormde kerk van Zimbabwe.