Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Tussen werkelijkheid en dromen

Terug naar het overzichtwoensdag, 6 december 2017

Hierbij willen wij u attenderen op het boekje "Tussen werkelijkheid en dromen, historische schets van Kerk Overzee / Nederlandse Zendingsraad", geschreven door drs. S.A. Meijer. 

In de jaren 1954 tot 2001 heeft "Kerk Overzee" zich ten dienste gesteld van de Nederlandse christenen, die voor een bepaalde periode werden uitgezonden naar een ontwikkelingsland. Het initiatief daartoe kwam vanuit de Zending van de Nederlands Hervormde Kerk. In 1959 werd Kerk Overzee verbonden aan de Nederlandse Zendingsraad. Daarmee werd het werk voluit oecumenisch. Kerk Overzee richtte zich op de voorbereiding tot uitzending, het verblijf ginds en de terugkeer naar Nederland. Haar doelgroep waren de mensen die uitgingen voor een bedrijf of overheidsdienst. Ze wilde hen ondersteunen bij een christelijke presentie middels hun werk in een vreemde cultuur. Dit boekje beschrijft hoe "Kerk Overzee" heeft gefunktioneerd. 

Heeft u interesse in een exemplaar dan kunt u contact opnemen met de schrijver via meije54@planet.nl 

Drs. S.A. Meijer is in 1977 aan de THHK - Kampen (Oudestraat) afgestudeerd in de missiologie, bij prof. dr. A.G. Honig, op het thema van de "Laity Abroad" binnen de Wereldraad van Kerken. Hij was achtereenvolgens gemeentepredikant en verpleeghuispredikant. Inmiddels is hij emeritus - predikant PKN.