Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Zendingsconferentie: dag 1

Terug naar het overzichtvrijdag, 9 maart 2018

Van de inculturatie van het christendom in Thailand tot de missionaire activiteiten van de presbyteriaanse kerk in Trinidad en Tobago: als je de deelnemers aan de Zendingsconferentie van de Wereld Raad van Kerken spreekt, komt er werkelijk van alles aan bod….

Deze eerste dag in Arusha stond vooral in het teken van ontmoeting. Ook was er een indrukwekkende openingsceremonie en het thema van de conferentie "Transforming Discipleship" werd in diverse lezingen nader toegelicht.

Tijdens de openingsceremonie was er prachtige Afrikaanse koorzang. De lezingen uit de bijbel werden met drama verlevendigd en de overweging werd gehouden door: Rev. Najla Kassab Abousawan. (President of the World Communion of Reformed Churches). Zij benadrukte dat missie veel meer is dan het redden van zielen,  maar juist over het redden van de wereld gaat. Als we het over transformerend discipelschap hebben, dan staat onze verhouding tot de wereld immers centraal. Christus leert ons om je naaste lief te hebben als jezelf. En door Paulus (Gal.5:14) weten we dat we geroepen zijn om elkaar in vrijheid  te helpen en niet onder het juk van de wet. Opdat we allen zullen getuigen van de hoop die in ons is. Precies daarom zijn we voor deze conferentie naar Arusha gekomen, om hoop voor de wereld door te geven.

Tijdens de middagpauze hebben we heerlijk Tanzaniaans gegeten. Als Doopsgezinde delegatie ontmoetten we nog  de Mennonitische bisschop van Arusha. Wat ook een bijzondere ervaring was.

Hij heette ons hartelijk welkom in Tanzania en vroeg naar de mogelijkheid om als Mennonieten Kerk van Tanzania lid te worden van de Wereldraad. We hebben de bisschop doorverwezen naar de organisatoren van de conferentie.

Na de pauze waren er verschillende toespraken. Onder andere over missie in de marge en het belang van solidariteit met de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Het is allerminst vanzelfsprekend dat het kwetsbare in onze maatschappij gezien en bevestigd wordt. Maar dat is wel onze opdracht als christenen. Dit thema koppelde men ook aan Internationale Vrouwendag. Vrouwen hebben in veel kerken nog een achtergestelde positie. Een door een studiegroep opgestelde declaratie werd voorgelezen. De declaratie beschreef het onrecht dat vrouwen in veel kerken wordt aangedaan en was een oproep tot verandering.

Tijdens het avondprogramma werd uitgebreid gesproken over het missiewerk van de Lutherse kerk en de Rooms-katholieke kerk in Tanzania. Als belangrijk  doel van de katholieke missie noemde men het bestrijden van de ‘onheilige’ drie-eenheid van armoede, analfabetisme en ziekten. Dit was tekenend voor de zeer maatschappelijk betrokken toespraken en discussies op deze eerste dag van de zendingsconferentie.

Marijn Vermet (Doopsgezinde Zending)

Voor meer informatie over de conferentie, klik hier.