Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Zendingsconferentie: dag 2

Terug naar het overzichtzaterdag, 10 maart 2018

Mae O, basudarae, elo,elo! ('Kom, o kom zusters en broeders, amen, amen.)

Met dit Molukse lied openden wij onze 2e conferentiedag (9 maart). Het thema vandaag is: Following Jesus: Becoming Disciples In de bijbelstudie die volgde werd aan de hand van Markus 6:1-13 gereflecteerd op dit thema. Discipelschap is meer dan alleen leren over Jezus. Een discipel is verbonden met Jezus en leeft vanuit die verbondenheid. 

Aan de ronde tafels gingen we daarop met een groepje van zes personen dieper in. 'Wat betekent het nou om een discipel te zijn in je eigen context?' Boeiende gesprekken volgden, over het feit dat discipelschap niet enkel een programma is, maar een levenslang proces van het navolgen van Jezus Christus. Twee sleutelbegrippen hierbij waren 'Christ-connectedness' en 'Christ-centeredness'. De relatie tussen de Wijnstok en de ranken (Joh.15) is een treffende illustratie hiervan.

Het ochtend programma werd afgesloten met een panel, bestaande uit een kleurrijk gezelschap van 7 gezichten (mannen en vrouwen), die - ieder vanuit hun eigen werelddeel - een mooi samenhangend geheel boden over de praktijk van discipelschap in verschillende contexten binnen de wereldwijde kerk.

Een belangrijk onderdeel in de middag zijn de zogenaamde warsha's (workshops). We hebben als Nederlandse delegatie goed met elkaar afgestemd dat een ieder participeert in een workshop die het meest aansluit bij zijn of haar bediening of belangstelling, om de volgende dag onze ervaringen met elkaar uit wisselen.

De dag werd afgesloten met een indrukwekkende opvoering door opkomende theologen. Ze beelden uit waar ze tijdens hun studie tegen aanliepen. Thema's als discriminatie vanwege huidskleur, geslacht en achtergrond kwamen aan de orde. Gevoelige zaken die ook voor onze context in Nederland relevant zijn, werden op een goed doordachte manier opgevoerd. 

We sluiten af met het treffende antwoord van een van de panelleden op de vraag waarom hij er voor kiest om Jezus na te volgen:

Jesus gave me a vision.

Jesus gave me a mission.

Jesus gave me a decision (de vrijheid om voor Hem te kiezen).

Jesus gave me the assurance that He will never forsake me, He who promised that He is the way, the truth, and the life.

 

Rhoinde Mijnals-Doth (voorzitter SKIN) en Anmar Hayali (coördinator SKIN)

Voor meer informatie over de conferentie, klik hier.