Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Wycliff Nederland is 50 jaar!

vrijdag, 14 februari

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Zendingsconferentie: dag 3

Terug naar het overzichtzaterdag, 10 maart 2018

'God is good, all the time'. En wij antwoordden 'All the time, God is good'. Zo begonnen we vanmorgen (zaterdag 10 maart). Het voegt veel toe dat deze conferentie in Afrika is. Prachtige koren treden op. Niet alleen eigen Afrikaanse liederen, ook vertaalde Engelse liederen  (hymns) veranderen in een waar feest! Het enthousiasme voor Jezus spat er van af. De  waardering ervoor is groot: er wordt voortdurend met mobieltjes gefilmd....en voorzichtig meebewogen....

Vanmorgen was er een prachtige Bijbelstudie over 1 Koningen 17:8-16 waar Elia een arme weduwe iets te eten en te drinken vraagt. God laat zien dat Hij van ons houdt als we gastvrijheid aanbieden. De conclusie was dat er wonderen gebeuren als we delen wat we hebben.  Er wordt hier veel gesproken over zending vanuit de marges: zorgen dat de mensen aan de rand worden gehoord als gelijken en er aan hen een stem gegeven wordt. En daar horen we dan weer allerlei voorbeelden van. Het is geweldig om niet alleen met mensen uit zo veel verschillende landen bij elkaar te zijn, maar ook samen te zijn met allerlei soorten orthodoxe kerken, katholieken, evangelische mensen, pinksterkerken, lutheranen en allerlei andere soorten protestanten. Wat valt er veel te leren van de wereldkerk. 

Vandaag in een workshop bijvoorbeeld van iemand van de orthodoxe kerk uit Albanië. Na de val van het communisme hebben ze gelijk als leiders van verschillende religies een commissie opgericht ter bevordering van vreedzaam samenleven. De paus was bij een bezoek erg onder de indruk van Albanië: 'Dit is geen vreedzaam samenleven meer, dit is broederschap', zei hij. Dat viel mij vorig jaar op vakantie in Albanië ook al op: mensen voelen zich eerst Albanees en dan pas christen, moslim, etc. 

Poker shukrani zetu mungu uliye muumbaji, amina ('Receive our gratitude, creator God. Amen')

Maaike Wigboldus (KerkinActie) 

Voor meer informatie over de conferentie, klik hier.