Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Zendingsconferentie: dag 4

Terug naar het overzichtzondag, 11 maart 2018

Iedere morgen besteden we hier in Arusha uitvoerig tijd aan bijbelstudie.Een mooi gezicht: honderd ronde tafels waaraan deelnemers in gesprek zijn rond de bijbel. Ik heb het voorrecht facilitator te zijn van tafel 37. Iedere dag tref ik er andere mensen aan uit alle delen van de wereld. Uit Zimbabwe en Nigeria, India en Finland. Uit Canada, Fiji en Nieuw Zeeland. We buigen ons over de bijbel, onze gemeenschappelijke bron - het boek dat we blijven beluisteren. 

De eerste dag stond het volgen van Jezus centraal. We lazen hoe Jezus zijn leerlingen erop uitstuurt om te doen wat Hij hen voordeed. De woorden Christ-centredness en Christ-connectedness klonken. Jezus Christus centraal. We zijn aan Hem verbonden. Discipelschap, Jezus volgen: het zijn hier centrale woorden.  Dat is in de protestantse kerk wel eens anders, daar liggen zulke begrippen een stuk gevoeliger.

Toch is de positie van Jezus ook hier niet onomstreden. Hoe exclusief verkondigen we Hem? Wat zegt dat over andere religies? Is Jezus echt nódig?  Het zijn spannende gesprekken. Vanuit Afrika klinkt veel vreugde over en geloof in Jezus als de redder. He makes me so blessed! Vanuit geseculariseerd Europa en multireligieus Azië komen stemmen die moeite hebben met het zo centraal stellen van Jezus.

Toch is de toon van de conferentie dat het wel moet gaan over transforming discipelship: en we volgen Jezus. In de vieringen bezingen we dat uitbundig. En op zondagochtend verspreidden we ons over Arusha. Ik was in een Pinksterkerk in een sloppenwijk. De naam van Jezus werd hartstochtelijk bezongen en aangeroepen. We moeten het toch van Hem hebben: tot wie zouden we anders gaan? Hij heeft woorden van eeuwig leven. Hij verbindt ons aan elkaar uit alle naties en volken.

Nynke Dijkstra - Algra (Protestantse Kerk in Nederland)

Voor meer informatie over de conferentie, klik hier.