Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Zendingsconferentie: tot slot

Terug naar het overzichtdonderdag, 15 maart 2018

Karibu (Swahili voor ‘welkom’) – is een vriendelijk woord dat de Tanzanianen heel graag en heel vaak gebruiken. Van begin af aan lieten ze ons steeds weer merken dat wij welkom zijn.

De zendingsconferentie is dinsdag 13 maart afgesloten met een uitzenddienst waarin de derde, verbeterde versie van de Arusha Call to Discipleship werd voorgelezen. Met geduld en hard werk had een commissie uit talrijke verbeteringsvoorstellen van de gedelegeerden een conference message geformuleerd die door allen – van oosters-orthodox tot evangelical ­– gedragen werd. Dat is niet vanzelfsprekend en daarom een reden om verbaasd en dankbaar te zijn.

Ook vandaag waren een toespraken, workshops, groepsgesprekken, persoonlijke ontmoetingen en gesprekken tussendoor. Het dagthema was: Equipped Disciples: Embracing the Cross. Er werd nagedacht over wat het voor ons als leerlingen en volgelingen van Jezus betekent dat God zich in Hem te kennen geeft – machteloos en gekruisigd. Het toont zijn sterke verbondenheid en solidariteit met allerlei minderheden die het moeilijk hebben door bijvoorbeeld armoede, onderdrukking, discriminatie, benadeling omdat ze anders zijn dan de sterke meerderheid. Als kinderen van God en leerlingen van Jezus Christus zijn we geroepen en uitgedaagd om in woord en daad en in het uiterste geval met ons bloed die verbondenheid en solidariteit en liefde uit te dragen.

Terugblikkend op deze inspirerende en bemoedigende conferentie van 6 dagen neem ik verschillende kostbare herinneringen en ervaringen mee naar huis:

1. De vreugde van het kennismaken met en leren van zusters en broeders uit heel verschillende tradities en landen. Wij Europeanen zijn niet de zendelingen die het allemaal (beter) weten en dat overbrengen naar andere landen. Maar we zijn partners in gelijkwaardigheid. We zijn aangewezen op de wijsheid, de geloofservaringen en de kritische inzichten uit andere werelddelen.

2. De verfrissende creativiteit en betrokkenheid van jongeren in de omgang met problemen en uitdagingen van deze tijd. Ze verdienen het om gehoord en serieus genomen te worden en dat in hun opleiding geïnvesteerd wordt.

3. De prikkelende en tot de verbeelding sprekende teksten van de ochtend-, middag- en avondgebeden en van de bijbelstudies stimuleren mij om te ontdekken hoe geloof kan teren op boeiende, herkenbare, verrassende en concrete beelden uit ons (alledaagse) leven.

4. Het belang van het contact zoeken en netwerken over grenzen heen, om niet eenkennig te worden, maar de horizon te verbreden voor het verstaan van de bijbelse boodschap en onze missionaire opdracht in de wereld van nu.

5. Impulsen om na te denken over wat mijn (Doopsgezinde) kerkgenootschap kan doen op de opleiding van voorgangers en hoe het leven van gemeenten meer missionair, contextueel en creatiever te maken.

De conferentie was alle moeite, voorbereiding, spanning en slaapgebrek meer dan waard!

Asante sana (Swahili voor 'dank je wel!') aan iedereen die het mogelijk gemaakt heeft dat we door deze ervaring rijker naar huis gaan. Dank God die vanaf de voorbereiding tot het plaatsvinden van deze conferentie met zijn goede Geest bij ons was, ons in beweging brengt en ons roept tot transformerend discipelschap.

Paul F. Thimm (Doopsgezinde Zending)

 

Voor meer informatie, foto’s en resources m.b.t. het conferentiethema transforming discipleship: klik hier.

Foto: Albin Hillert/WCC