Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Zesde Hendrik Kraemerlezing

Terug naar het overzichtdonderdag, 17 mei 2018

U bent van harte welkom op de zesde, jaarlijkse Hendrik Kraemer lezing op 8 juni a.s. bij de PThU in Amsterdam! Deze lezing zal prof. dr. Anne-Marie Kool uit Kroatië verzorgen onder de titel “Missionaire vorming en educatie op de schop? Een zoektocht naar nieuwe wegen in Oost Europa”. De bijeenkomst begint met een meet en greet, tijdens welke deelnemers onder het genot van een hapje en drankje elkaar kunnen ontmoeten. De lezing begint om 18:00 uur en vindt plaats bij de PThU, vestiging Amsterdam, VU hoofdgebouw, eerste etage, E-vleugel, Ruimte 24.

De verdeling van Europa in Oost en West en de bijbehorende stereotypen komen regelmatig terug in alledaagse gesprekken. De betekenissen van Oost en West, zoals die leefden tijdens de Koude Oorlog, kregen op nieuwe manieren invulling sinds de politieke veranderingen in 1989/90 – en sinds de uitbreiding van de Europese Unie met lidstaten uit Midden- en Oost-Europa in 2004, 2007 en 2013. Kerken en christenen in Nederland hebben eeuwen lang contacten met en zijn betrokken bij christenen en christelijke gemeenschappen in die landen. Er zijn talloze gemeentecontacten, uitwisselingprogramma’s en gemeenschappelijke projecten. Er is veel aandacht voor ontwikkelingen in Oost Europa. De Hendrik Kraemer lezing van 2018 geeft aandacht aan één specifiek aspect van ontwikkelingen in Oost Europa: theologisch-missiologische vorming. Dit thema krijgt zowel in Nederland als in Midden- en Oost Europa veel aandacht en wordt op vele manieren vorm gegeven. Professor Kool zal ons een kijkje geven in de complexiteit van processen en veranderingen in Oost Europa en zal ons laten zien hoe missionaire vorming en onderwijs handen en voeten krijgt op vele plekken en op verrassende, verfrissende manieren. Ze zal ons een kijkje geven in wat missionaire vorming met gemeenschappen doet.

Over professor Anne-Marie Kool

Anne-Marie Kool is hoogleraar missiologie en werkzaam in Midden- en Oost-Europa onder verantwoordelijkheid van het Evangelical Theological Seminary (ETS) en geeft leiding aan de Osijek Institute for Mission Studies (OSIMS) in Osijek, Kroatië. Geboren in Oud-Alblas studeerde ze theologie in Utrecht, waar zij ook promoveerde op Hongaarse zendingsgeschiedenis. Al meer dan dertig jaar heeft ze zich ingezet voor innovatief theologisch onderwijs en missiologische vorming in Midden- en Oost-Europa. Naast haar expertise in missiologisch onderwijs onderzoekt zij hoe het christelijk geloof onder de diverse Roma bevolking in Midden- en Oost-Europa vorm krijgt. Ze is een van de oprichters van de Central and Eastern European Association for Mission Studies (CEEAMS), een vereniging die het ontwikkelen van missiologisch denken en praxis bevordert.

Voor meer over professor Kool zie: http://annemariekool.org/nl/

Over de Hendrik Kraemer lezing

De Hendrik Kraemer lezing is een initiatief van prof. dr. Mechteld Jansens bijzondere leerstoel missiologie, namens Stichting de Zending van de PKN. Het eert de nalatenschap van Hendrik Kraemer (1888—1965) door een vernieuwd missiologisch denken. De jaarlijkse lezing, nu voortgezet door professor Dorottya Nagy, behandelt hedendaagse vragen over hoe samen te leven met verschillen in cultuur en religie. Het probeert daarnaast inzichten te bieden in hedendaagse discussies over zending en zendingstheologie, missionaire betrokkenheid te genereren onder christenen en dialoog te stimuleren in verschillende sectoren van de samenleving.

Praktische informatie

De lezing vindt plaats in de filmzaal van de PThU, VU hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, eerste etage, E-vleugel, 24. De lezing wordt in het Nederlands gegeven.De lezing begint om 18:00 uur. Vanaf 17:15 bent u welkom om in te lopen en onder het genot van een hapje en een drankje elkaar te ontmoeten.

Aanmelden

U kunt zich tot 30 mei aanmelden via deze link. Deelname is gratis.