Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Wycliff Nederland is 50 jaar!

vrijdag, 14 februari

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Europese kerken bijeen

Terug naar het overzichtvrijdag, 1 juni 2018

EUROPESE KERKEN BIJEEN IN TURBULENTE PERIODE

Nederland is met een delegatie van elf personen aanwezig bij de vijftiende assemblee van de Europese Kerkenconferentie (CEC), die van 31 mei tot 6 juni 2018 in Novi Sad (Servië) wordt gehouden. Er worden zo’n vijfhonderd deelnemers verwacht die de onderlinge samenwerking van kerken in Europa bespreken.

Foka van de Beek, stafmedewerker van de NZR, neemt namens de PKN als gedelegeerde deel aan deze assemblee. Op de website van de zendingsraad kunt u een door de Nederlandse deelnemers geschreven weblog lezen. 

 

De vorige assemblee vond plaats in 2013 in Budapest. Daar is de Europese Kerkenconferentie grondig gereorganiseerd, er kwam één centrale vestiging in Brussel, met  het doel de organisatie efficiënt op de ontwikkelingen in Europa te kunnen laten inspelen. De conflicten rond Brexit, de financieringsproblemen van enkele zuidelijke landen en de vluchtelingenvraagstukken hebben de daarop volgende tijd indringend de agenda van de CEC gevuld. Theologisch gezien is de ondertekening van de Charta Oecumenica in 2001 een basis waarop verder wordt gewerkt door zowel de 161 lidkerken van de CEC als de Rooms-Katholieke Kerk in Europa. Onder meer dooperkenningen tussen kerken in diverse Europese landen, zoals in Duitsland en Nederland, zijn mede te danken aan de gemeenschappelijke basis van de Charta.

De assemblee zal onder meer worden toegesproken door Frans Timmermans (eerste vice-president van de Europese Commissie), patriarch Mor Ignatius Aphrem II van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, de oecumenische patriarch Bartholomeus I, aartsbisschop dr. Antje Jackelén van de Kerk van Zweden en aartsbisschop Justin Welby van de Kerk van Engeland.

In een open brief over de toekomst van Europa van december 2017 liet het bestuur van de CEC weten dat de kerken een bijdrage willen leveren aan de Europese eenheid als een gemeenschap waarin men gezamenlijke waarden deelt. Tijdens een werkbezoek van de leiding van de CEC aan Nederland gaf ds. dr. Peter Pavlovic een toelichting op de belangrijke thema’s die onder de gemeenschappelijke waarden liggen. Het gaat dan om zaken als solidariteit en proportioneel denken. Tijdens het overleg met de Nederlandse kerken (25 oktober) werd er nagedacht over mogelijkheden de systeemcrisis die zich in Europa aftekent te overwinnen.

In Novi Sad worden er vijftien workshops gehouden, waarbij thema’s als ‘armoede in Europa’, ‘klimaatverandering’ en ‘vluchtelingenwerk’ onderdeel zijn van de agenda. Ook meer theologische vragen als ‘Wat betekent het een oecumenische gemeenschap van kerken te zijn?’ en ‘Ecclesiologie in een tijd van migratie’ komen aan de orde.

De Nederlandse delegatie bestaat uit: Foka van de Beek (PKN), Renate Japenga (steward PKN), Klaas van der Kamp (Raad van Kerken), Kees Nieuwerth (werkgroep CEC), Salaam Somi (Syrisch-Orthodoxe Kerk), Iris Speckmann (Doopsgezind), Gijsbert Steenbeek (Youth advisor), Joris Vercammen (moderator), Bernd Wallet (OKKN), Rinze Marten Witteveen (Conferentie van Europese predikantenverenigingen KEP),  Jurjen Zeilstra (PKN).