Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Wycliff Nederland is 50 jaar!

vrijdag, 14 februari

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Assemblee CEC 1 juni

Terug naar het overzichtzaterdag, 2 juni 2018

Wees niet bang voor de vluchtelingen in jullie midden. Ze laten je zien dat wij net als zij hier geen blijvende stad hebben, maar op zoek zijn naar het koninkrijk van God met zijn overvloed aan gaven. De Syrisch-Orthodoxe Patriarch van Alexandrië, Mor Ignatius Aphrem II, sprak vanuit zijn hart de CEC assemblee toe over de centrale christelijke waarde gastvrij te leven.

Ds. Luca Negro leidt Mediterranean Hope, het vluchtelingenproject van de Italiaanse protestantse kerken, dat zich samen met de Rooms-Katholieke Sant'Egidio gemeenschap voor bootvluchtelingen inzet sinds de ramp bij Lampedusa vijf jaar geleden. We hoorden Genesis 18 in verscheiden talen, en zagen de bijbehorende ikoon van de gastvrijheid van Abraham, zijn philoxenia. Een lastig woord misschien, maar toch niet veel lastiger dan xenophobia dat we allemaal kennen en precies het tegenovergestelde betekent. Liefde voor de vreemdeling werd Abram tot zegen en nieuw leven, zonder het te weten had hij engelen geherbergd (zoals Hebreën 13 zegt). In Genesis 19 leid het weigeren van gastvrijheid tot vloek en vernietiging (van Sodom en Gomorra).

 

Als geestelijk leidsman van een volk op de vlucht houdt Patriarch Aphrem ons voor wat hij graag ziet dat we doen en laten voor zijn landgenoten. Doen: de Syriërs liefde geven en tederheid, ze hebben het zo nodig in hun gebrokenheid, zei hij, zonder op de hoogte te zijn van het recente rapport van het Nederlandse SCP.  Laten: hen winnen voor Westerse kerken. Ze moeten hun eigen Syrisch-Orthodoxe wortels vieren. Zo kunnen zij voor Europeanen getuigenis zijn van een oorspronkelijk christendom, dat Europa op een nieuwe manier met de eigen wortels kan verbinden. Doen: hen helpen te integreren in onze samenleving door het delen van werk en waarden. Ze zullen waarschijnlijk hier blijven, al mogen ze weg. De vele vluchtelingen in Libanon mogen niet terug van de lokale overheid, maar willen wel. Het Westen zou kunnen helpen door financiële steun en veiligheid te bieden.

 

De kerk van de Griekse evangelische ds. Meletis Meletiadis stelt statistisch weinig voor. Toch heeft ze grote betekenis. Haar organisatie Perichoresis helpt onwaarschijnlijk veel vluchtelingen. Hoe kan zo'n kleine kerk zo'n opdracht aan? Uit vertrouwen in de Heer, de vreemdeling in ons midden, is zij zonder angst het avontuur aangegaan.

 

De Grieks-Orthodoxe vertegenwoordigers moeten even slikken bij zijn verhaal. Ze zeggen dat zij ook heus heel wat doen. Dat zal zo zijn, maar ze geven geen voorbeelden. Tenslotte zegt één: dit is theologische dialoog op straatniveau. Dat klaart de lucht. Een belangrijk deel van de waarde van de CEC zit in de ontmoeting tussen oost en west. En in het serieus nemen van de bijdrage van kleine kerken. En niet bang zijn voor elkaar.

 

Dankzij ds. Melitiades heb ik nu een pen met een usb stick er in en Perichoresis er op. De droom van elke theoloog. De usb stick doordringt de pen, maar is duidelijk niet hetzelfde; de Vader, de Zoon en de heilige Geest wonen innig in elkaar maar zijn niet versmolten; de vreemdeling woont in ons midden en wij leven samen, maar zijn geen koekoek één zang. Juist als we ieder onze eigen stem mogen zingen ontstaat de prachtige harmonie die God in zijn hele schepping heeft gelegd:  het paradijs, waarin we delen in de liefde die alles verbindt.

 

Bernd Wallet, MA
Pastoor Oud-Katholieke Kathedrale - en Parochiekerk van Utrecht
PA International Affairs to the Archbishop of Utrecht
 

Nederland is met een delegatie van elf personen aanwezig bij de vijftiende assemblee van de Europese Kerkenconferentie (CEC), die van 31 mei tot 6 juni 2018 in Novi Sad (Servië) wordt gehouden. De Nederlandse delegatie bestaat uit: Foka van de Beek (PKN), Renate Japenga (steward PKN), Klaas van der Kamp (Raad van Kerken), Kees Nieuwerth (werkgroep CEC), Salaam Somi (Syrisch-Orthodoxe Kerk), Iris Speckmann (Doopsgezind), Gijsbert Steenbeek (Youth advisor), Joris Vercammen (moderator), Bernd Wallet (OKKN), Rinze Marten Witteveen (Conferentie van Europese predikantenverenigingen KEP),  Jurjen Zeilstra (PKN).