Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Wycliff Nederland is 50 jaar!

vrijdag, 14 februari

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Assemblee CEC 3 juni

Terug naar het overzichtmaandag, 4 juni 2018

Van de viering deze ochtend (zondag 3 juni) in de Servisch-orthodoxe kathedraal van Novi Sad was ik onder de indruk. Terwijl bij ons in de kerk altijd erg wordt gelet op originaliteit en er kritische vragen moeten worden gesteld om een dienst indrukwekkend te maken, gaat het hier waarschijnlijk zoals het al eeuwen gaat. Ik denk niet dat ik het hiermee, ook voor mezelf zou gaan redden, maar het relativeert onze paniek en onze activiteitendrift naar mijn gevoel op een belangrijke wijze. Mijn kerk is waarschijnlijk allang gesloten, als ze hier nog steeds de liturgie vieren zoals vanmorgen.

 

Ik ben predikant van de Protestantse Kerk in Nederland in Hilversum, een plaats waar de secularisatie hard heeft toegeslagen en religieus taalgebruik nooit vanzelf spreekt. Tijdens deze conferentie van Europese Kerken ben ik voor het eerst sinds vele jaren in een groep van meer dan 500 mensen die het gewend zijn christelijke begrippen te gebruiken alsof je een kopje koffie bestelt, zo lijkt het tenminste. Enerzijds is dat een verademing, anderzijds krijg ik het gevoel in een bubbel terecht gekomen te zijn.

Vanmiddag werden we toegesproken, door onder andere Justin Welby, de Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury en Petra Bosse-Huber van de Evangelische Kirche in Duitsland. Welby vond dat het vooral angsten waren die overwonnen moesten worden. Hij wees erop dat het christendom al sinds de eerste eeuw in Europa is en samen met het continent al vele rampen heeft overleefd. Dat zal volgens hem bij Brexit dus ook wel gebeuren. Wonderlijk vond hij ook wel dat, terwijl Groot Brittannië afscheid neemt van de Europese Unie, een arm land als Servië juist vreselijk zijn best doet aan de toetredingsvoorwaarden te voldoen. Een Servische minister had de CEC-assemblee daar juist ook vanmiddag nog van willen overtuigen. Maar Welby nam niet de moeite om te analyseren dat het argument ‘What’s best for Britain’, als ook andere landen zo gaan rederneren, op den duur de doodsteek voor het hele project van de Europese Unie gaat betekenen. Immers hoe kunnen we arme landen helpen als het doorslaggevende argument van eenheid eigenbelang op korte termijn is? Welby vond dat alles tenslotte draaide om Godsvertrouwen. Een vragensteller vond dat te gemakkelijk gesteld en wees, zoals reeds meer Servische sprekers deze dagen hebben gedaan, op de problemen van de Servische bevolking en hun kerken in Metochia en Kosovo. Welby antwoordde dat het gaat om wijsheid en wat mogelijk was. Verzoening kent nu eenmaal ook beperkingen en het is onmogelijk verzoening af te dwingen.

Petra Bosse stelde dat Europa het moeilijk heeft, juist vanwege het succes. Voor nieuwe generaties zijn vrede en vaak ook welvaart vanzelfsprekendheden geworden waar men recht op heeft. Zij koesterde een verbleekte Feldpostkarte van haar grootvader, soldaat in de Eerste Wereldoorlog, symbolisch naar haar opvatting, omdat net als deze kaart de herinnering van mensen aan het geweld dat Europa kan verscheuren, was verbleekt. Christenen en kerken moesten zich, vond zij, niet schamen, maar zonder ophouden inspelen op het (onderbewuste) christelijk zelfbewustzijn van Europa. ‘Houdt elkaar vast!’ (1 Kor.1,10)

Later liepen de vijfhonderd deelnemers aan de conferentie in processie langs de oever van de Donau tussen de twee bruggen, die in 1999 waren gebombardeerd door de NAVO. Dat zit de Serviërs nog steeds hoog. De ene brug is nog slechts provisorisch hersteld. Op deze plek hebben gedurende vele eeuwen een groot aantal botsingen tussen vijandig gezinde culturen plaats gevonden, met vele slachtoffers als resultaat. Nu zongen christenen hier liederen van verlangen naar vrede in vele talen en bomen om onder te zitten in de schaduw werden geplant. Ik vond het ontroerend, maar voelde me ook machteloos, ondanks al die christenen om me heen.

Jurjen Zeilstra, Hilversum

Nederland is met een delegatie van elf personen aanwezig bij de vijftiende assemblee van de Europese Kerkenconferentie (CEC), die van 31 mei tot 6 juni 2018 in Novi Sad (Servië) wordt gehouden. De Nederlandse delegatie bestaat uit: Foka van de Beek (PKN), Renate Japenga (steward PKN), Klaas van der Kamp (Raad van Kerken), Kees Nieuwerth (werkgroep CEC), Salaam Somi (Syrisch-Orthodoxe Kerk), Iris Speckmann (Doopsgezind), Gijsbert Steenbeek (Youth advisor), Joris Vercammen (moderator), Bernd Wallet (OKKN), Rinze Marten Witteveen (Conferentie van Europese predikantenverenigingen KEP),  Jurjen Zeilstra (PKN).