Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Assemblee CEC 4 juni

Terug naar het overzichtwoensdag, 6 juni 2018

“Zelfs sceptici kunnen veranderen in krachtige getuigen van Christus”. Vandaag (4 juni) hield dr. Antje Jackelén, aartsbisschop van Uppsala van de kerk van Zweden een lezing over het thema getuigenis. Met deze woorden refereerde ze aan Thomas, die door de ontmoeting met Christus zelf veranderde in een getuige van Hem.

Wat me aansprak in haar lezing was de duidelijke verbinding van de Bijbel met het getuige-zijn in het hedendaagse Europa. Eerlijk was ze ook: getuigen kan pijnlijk zijn. Na Jezus’ opstanding waren de wonden in zijn handen en voeten nog steeds zichtbaar. Maar we worden ook door God verrast: zo was Jezus er opeens en veranderde de wanhoop van de Emmaüsgangers in hoop. En die Emmaüsgangers…….. Ze liet een Ethiopische icoon zien, waarbij de ene van hen afgebeeld was als een vrouw. In de Bijbel wordt slechts een Emmaüsganger bij name genoemd: Kleopas. Zou de andere niet zijn vrouw geweest kunnen zijn? Ze woonden blijkbaar samen in een huis. Tegenwoordig zijn vrouwen vaak de meerderheid in de kerk. Laten we er daarom alert op zijn om ook mannen op een goede manier te betrekken.


Zo’n assemblee is ook een plek voor gesprekken met mensen uit allerlei landen en kerken. Soms sta je versteld van wat je hoort. Zo vertelde een Protestantse predikant uit Liechtenstein, dat hun kerk alleen geregistreerd kan worden als “vereniging”, aangezien de Rooms-Katholieke kerk de enige erkende kerk is. Deze status beperkt hen op allerlei manieren om echt kerk te kunnen zijn. Bemoedigend daarentegen was het verhaal van een gereformeerde Hongaarse: als kerk proberen zij van alles te doen voor vluchtelingen en hopen zo ook een andere stem te laten horen dan de politiek, die angstig en afwijzend reageert op de komst van migranten. En een jonge Servische Orthodoxe theoloog vertelde me over zijn ervaringen als godsdienstleraar op een middelbare school. Ook al is Servië een land waarin geloof en kerk een stevige positie hebben, ook hier is het niet eenvoudig om tieners te interesseren voor godsdienstlessen. Dit is voor hem echter een goede leerschool, waar hij veel opsteekt dat zinvol is voor zijn grote droom om over een paar jaar priester te worden.

Veel mensen uit landen waar de kerk een minderheid is of waar de sociale problemen groot zijn geven aan, hoe belangrijk de CEC voor hen is. Ze voelen zich bemoedigd door de ontmoeting met christenen van elders, ze zijn blij dat er naar hen geluisterd wordt, dat er aandacht is voor de uitdagingen waarvoor zij staan. En de ontmoetingen helpen ons om te zien dat wij – ook al krimpen de kerken – niet te klagen hebben in vergelijking met anderen, dat we kunnen leren van hun geloof en zorg voor anderen en dat we als Westerse kerken een verantwoordelijkheid hebben voor onze broeders en zusters elders om hen te steunen in hun situatie.


Natuurlijk is het niet altijd makkelijk om elkaar goed te begrijpen en soms staan theologische verschillen in de weg. De dag wordt echter altijd afgesloten met een liturgisch moment om alles in het juiste perspectief te zetten: het draait om Christus, niet om ons. Jullie zullen mijn getuigen zijn.

 

Foka van de Beek
Stafmedewerker Nederlandse Zendingsraad


Nederland is met een delegatie van elf personen aanwezig bij de vijftiende assemblee van de Europese Kerkenconferentie (CEC), die van 31 mei tot 6 juni 2018 in Novi Sad (Servië) wordt gehouden. De Nederlandse delegatie bestaat uit: Foka van de Beek (PKN), Renate Japenga (steward PKN), Klaas van der Kamp (Raad van Kerken), Kees Nieuwerth (werkgroep CEC), Salaam Somi (Syrisch-Orthodoxe Kerk), Iris Speckmann (Doopsgezind), Gijsbert Steenbeek (Youth advisor), Joris Vercammen (moderator), Bernd Wallet (OKKN), Rinze Marten Witteveen (Conferentie van Europese predikantenverenigingen KEP),  Jurjen Zeilstra (PKN).