Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Leerhuis 'Heb de vreemde lief'

Terug naar het overzichtdinsdag, 10 juli 2018

‘Heb de vreemde lief’. Vreemdelingschap en gastvrijheid in het vroege en oosterse christendom. Bēt Drāshā–Oosters Christelijk Leerhuis 2018, Seizoen XII.

De thematiek van de vreemdeling en de gast loopt als een rode draad door de Bijbel en de christelijke tradities, met name in die van de Vroege Kerk en het oosters christendom. In vijf avondbijeenkomsten proberen we al lezend en in dialoog met elkaar het eigene van die thematiek op het spoor te komen en te kijken waar die ons kan inspireren.

Vijf donderdagavonden: 20 september, 11 oktober, 1 en 22 november, 13 december 2018, met als thema’s Vreemdeling op aarde, Abraham’s gastvrijheid, Heb de vreemdeling lief, Eucharistie en gastvrijheid, Pelgrimeren.
Steeds worden naast toepasselijke Bijbelpassages begeleidende teksten gelezen van oosterse en westerse Kerkvaders (zoals Chrysostomus, Origenes, Augustinus, Johannes Climacus) en oosterse liturgische teksten, maar tevens teksten van enkele hedendaagse auteurs

Bēt Drāshā-team: ds Paul van der Waal, Aline Verbaas en Leo van Leijsen. 

Locatie: Grote Kerk (Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch), Kerkstraat 20, 5211 KG ’s-Hertogenbosch.
Tijd: 19.45-22.15 uur.
Kerkbezoek: Zondag 18 november 2018, bezoek aan een orthodoxe dienst. Het kerkbezoek is bij het totale aanbod en daarmee bij de totale kosten inbegrepen.

Kosten: € 70 (incl. reader,  koffie/thee en kerkbezoek).
Opgeven en info (max. 20 deelnemers): secretariaat@oecumene.nl, 073-7370026.
Toelating tot het Leerhuis geschiedt op volgorde van aanmelding + betaling.