Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Wycliff Nederland is 50 jaar!

vrijdag, 14 februari

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Nieuw NZR Cahier

Terug naar het overzichtmaandag, 10 september 2018

‘Discipelschap’ staat hoog op de agenda van missionaire organisaties en is prominent aanwezig in de internationale missionaire beweging. Dat kan ook haast niet anders, want in discipelschap – te midden van de volken leerling van Jezus zijn – gaat het om centrale noties in het christelijk geloof: van wie willen we leren, wat is richtinggevend voor het christelijk leven en hoe geven we daaraan in de navolging gestalte? Organisaties voor zending en evangelisatie kunnen hun werk niet doen zonder zich op deze vragen grondig te bezinnen.

Het NZR Cahier Geroepen om leerling te zijn is een uitgave naar aanleiding van de oecumenische Wereldzendingsconferentie van 8 tot 13 maart 2018 in Arusha (Tanzania), waar het thema ‘discipelschap’ in lezingen, vieringen en workshops werd uitgewerkt. Het ging daarbij vooral om 'transforming discipleship'. Leerlingen van Jezus, levend vanuit de hoop dat Gods Rijk zal aanbreken, mogen bijdragen aan verandering, maar het discipelschap zélf verandert ook doordat elke tijd andere uitdagingen aan de navolging stelt. Geroepen om leerling te zijn stelt de missionaire dimensie van de navolging centraal en beoogt door de keuze van de artikelen een bescheiden bijdrage te leveren aan de doordenking van missionair werk. 

Geroepen om leerling te zijn is de derde uitgave in de serie reflectie en toerusting over missionaire en missiologische thema’s, die de Nederlandse Zendingsraad uitbrengt onder de titel NZR-Cahiers. Het Cahier is eind september beschikbaar.