Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Wycliff Nederland is 50 jaar!

vrijdag, 14 februari

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

NZR zoekt stafmedewerker

Terug naar het overzichtvrijdag, 7 december 2018

De Zendingsraad zoekt een nieuwe stafmedewerker (0,8-1,0 fte). De nieuwe medewerker krijgt als belangrijke taak de hoofdredactie van het blad TussenRuimte en is daarnaast betrokken bij dienstverlening aan de participanten, het leveren van een bijdrage aan missiologische reflectie en het participeren in internationale netwerken van de Zendingsraad. 

Taakomschrijving van de stafmedewerker

De stafmedewerker is verantwoordelijk voor:

 • relatiebeheer met de aangesloten kerken en missionaire organisaties
 • initiëren en faciliteren van dienstverlening, projectgroepen, studiedagen en bijscholingen
 • hoofdredactie van het blad TussenRuimte en van NZR-Cahiers
 • signaleren van ontwikkelingen en trends in zending en missiologie
 • verzorgen van content voor de NZR-website
 • mede voorbereiden van raadsvergaderingen

Profiel

Van de stafmedewerker wordt verwacht:

 • afgeronde academische opleiding theologie
 • affiniteit met en ervaring in missionair werk in binnen- en/of buitenland
 • betrokken bij relevante kerkelijke netwerken
 • kennis van missiologie en het vermogen die vruchtbaar te maken voor de missionaire praktijk
 • goede didactische vaardigheden
 • aantoonbare schrijfvaardigheid
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse talen (mondeling en schriftelijk) en bij voorkeur tevens redelijke beheersing (mondeling en schriftelijk) van een relevante derde moderne taal
 • vermogen om te werken in een brede oecumenische context
 • proactieve instelling
 • participatie in relevante internationale missionaire netwerken en bereidheid tot reizen

De stafmedewerker legt verantwoording af aan de directeur. Salariëring afhankelijk van opleiding en ervaring in schaal  9 of 10 (arbeidsvoorwaardenregeling PKN).

Belangstellenden voor deze functie kunnen inlichtingen krijgen via de directeur van de NZR, dhr. G. Noort (gnoort@zendingsraad.nl). Sollicitaties, voorzien van CV en evt. publicatielijst, kunnen tot maandag 7 januari 2019 per mail aan dhr. Noort worden toegezonden.

Klik hier voor een pdf van de wervingsadvertentie.