Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Wycliff Nederland is 50 jaar!

vrijdag, 14 februari

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Weg met zending?

Terug naar het overzichtdonderdag, 10 januari 2019

Weg met zending? (G)een plek voor zending in de kerk

 

Van harte welkom bij de studiemiddag op vrijdag 8 februari 2019, die georganiseerd wordt door de NZR en MissieNederland.


In een voortdurend veranderende wereld vragen velen zich af hoe zending vandaag de dag eruit moet zien. Moet zending verschuiven van organisaties naar de lokale kerk? Zou de focus op buitenlandse zending plaats moeten maken voor meer nadruk op een profetisch geluid van de kerk in de maatschappij? Of gaat het om een radicale heroverweging van wat we verstaan onder zending en haar praktijk?


Van harte welkom om samen na te denken en het gesprek aan te gaan over hoe we zending vormgeven in deze tijd vol uitdagingen. Wij zijn blij dat dr. Paul Bendor-Samuel* van het Oxford Centre for Mission Studies bereid is gevonden zijn kennis en ervaring met ons te delen en dat drs. Kathleen Ferrier* vanuit haar expertise een inhoudelijke reactie hierop zal geven.


Na de plenaire sessie met deze lezing en reactie, zijn er workshops om in te gaan op diverse trends en actuele thema’s:
1. Met dr. Bendor-Samuel dieper ingaan op actuele trends naar aanleiding van zijn presentatie.

2. Zending gemeentebreed. Regelmatig komt het voor, dat zending in de gemeente de taak is van een klein groepje mensen, bijvoorbeeld de zendingscommissie of een TFC (Thuisfrontteam). Hoe kunnen we de hele gemeente betrekken bij zending?

3. Jongeren en zending. Jongeren halen motivatie uit actieve betrokkenheid. Cocreatie is belangrijk voor hen. Hoe geven we samen met hen vorm aan missionair werk?

4. Roeping. Roeping speelt een grote rol in de zending – zowel de persoonlijke roeping van degene die uitgezonden is, maar ook die van de gemeente en de zendingsorganisatie. Wat houdt roeping precies in? En hoe moeten we ermee omgaan, als de persoonlijke roeping niet overeen lijkt te komen met die van de gemeenten of missionaire organisaties.

5. Migranten. Wat leren we van christelijke migranten en hun gemeenten voor zendingswerk in Nederland en buitenland?

6. Wederkerigheid. Zending is niet langer een beweging vanuit het Westen naar andere delen van de wereld. Overal zijn kerken ontstaan, die zelf ook vaak zendingsbewust zijn. Wat kunnen we leren van elkaar? Hoe kunnen we werkelijk wereldwijd kerk zijn?

 

NB. De presentatie en workshop van dr. Paul Bendor-Samuel worden in het Engels gehouden.

 

Er zijn twee workshoprondes. Bij aanmelding horen wij graag welke drie workshops uw voorkeur hebben. We proberen rekening te houden met uw voorkeur bij de indeling.

 

Locatie: Baptistengemeente Veenendaal, De Schutterij 2, 3905 PL Veenendaal

Opgave: Deelname is gratis maar opgave vóór 28 januari is verplicht.

 

Aanmelden kan via: www.missienederland.nl/wegmetzending http://zendingsraad.nl/agenda/667/weg-met-zending
*Dr. Paul Bendor-Samuel is opgegroeid in Brazilië en West Afrika en studeerde medicijnen in Engeland. Na een theologische training was hij werkzaam in christelijk ontwikkelingswerk in Noord Afrika. Daarna heeft hij vooral vanuit Maleisië 12 jaar het werk van Interserve International geleid. Sinds 2016 is hij directeur van het Oxford Centre for Mission Studies (OCMS) in het Verenigd Koninkrijk. Dit centrum richt zich op de wereldwijde kerk door onderzoek en toegepaste programma’s op het gebied van de zendingspraktijk wereldwijd.

*Drs. Kathleen Ferrier werkte van 1984 tot 1994 in Latijns-Amerika als deskundige op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Na haar terugkeer naar Nederland werd ze secretaris van SKIN (Samen Kerk in Nederland). In 2002 werd ze Tweede Kamerlid namens het CDA. Van 2014 tot zomer 2018 was zij docent in Hongkong. Onlangs is zij benoemd tot Honorary Professor van de Asian University for Women.