Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

De bijdrage van kerken aan een duurzame samenleving

Terug naar het overzichtvrijdag, 31 mei 2019

De onderstaande tekst is een bericht voortgekomen uit de conferentie over “De bijdrage van kerken aan een duurzame samenleving” die van 25 tot en met 28 mei 2019 plaatsvond in Oslo, Noorwegen. De organisatie was in handen van het European Christian Environmental Network (ECEN) en de Kerk van Noorwegen.

De originele, Engelstalige, tekst van dit bericht vindt u hier.


 

Bericht van de over “De bijdrage van de kerken aan een duurzame samenleving”

De conferentie, georganiseerd door de Kerk van Noorwegen en het European Christian Environmental Network (ECEN), bracht vertegenwoordigers van kerken en oecumenische organisaties vanuit elf Europese landen bijeen.

De uitdagingen voor ons zijn overdonderend. Klimaatverandering, de steeds sneller gaande achteruitgang van de biodiversiteit, de vervuiling van water en de overconsumptie van de bronnen van de aarde vernielen alles dat leeft. Onze huidige manier van leven is een bedreiging voor miljoenen mensen, vandaag én voor toekomstige generaties. Er is een urgentie om ons huidige pad achter ons te laten en samen een nieuwe weg in te slaan.  

Oslo, als Groene Hoofdstad van Europa in 2019, geeft een goed voorbeeld hoe een duurzame manier van leven te creëren in een gezonde omgeving. Maar dit is niet genoeg. Andere steden moeten volgen, net als regeringen en landen.

We horen de roep van degenen die lijden onder de vernieling van hun leefomgeving en de gevolgen van klimaatverandering. We horen de roep van kinderen en jongeren om urgente actie. God, de Schepper roept ons om onze verantwoordelijkheid te nemen en voor de schepping en onze naasten te zorgen.

Tijdens de conferentie hebben we de ervaringen gedeeld van activiteiten van kerken in Europa op het gebied van zorg voor de schepping, het opkomen voor klimaatrechtvaardigheid, en de noodzaak van en het streven naar een duurzame manier van leven.
 

Om relevant te zijn met het oog op de uitdagingen van deze wereld moeten we meer doen. We moeten tot inkeer komen over onze passieve houding in het verleden en op de huidige noodtoestand reageren. De verantwoordelijkheid van diegenen die meer kunnen doen is groter.

We moedigen de Kerk van Noorwegen aan om hun oproep naar de Noorse regering en de olie-industrie te intensiveren om passende maatregelen te treffen zoals aangegeven in het rapport met de titel “Norway’s fair share”. Dit rapport komt overeen met de eisen van de kinderen en jongeren die wereldwijd protesteerden in Maart en Mei.

We roepen de kerken in Europa op tot verdere urgente acties, om zich uit te spreken tegen onrechtvaardigheid, om de kant te kiezen van de armen, onderdrukten en de jongeren die roepen om een duurzame toekomst. Deze acties zouden de volgende kunnen zijn:

  • Actieve deelname in de Duurzame ontwikkelingsdoelen
  • De ideologie van onbegrensde economische groei bevragen
  • Het voortouw nemen in onze manier van leven in een duurzame te transformeren
  • Actief bijdragen aan het publieke debat en oproepen tot dringende en concrete maatregelen om klimaatverandering en ecologische verwoesting tegen te gaan.
  • Samenwerken met andere kerken en geloofsgemeenschappen
  • De ecologische voetstap van kerken verminderen
  • Niet (meer) investeren in fossiele brandstoffen en investeren in duurzame en alternatieve oplossingen

We roepen kerken op om in deze tijden van een klimaat-noodtoestand biddend aan deze doelen te werken.

 

Voor meer informatie over initiatieven in de Nederlandse kerkelijke context, zie bijvoorbeeld:

 

 

Photo by Daniil Silantev on Unsplash