Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november

Bijbellezen in verdroogd land

dinsdag, 15 oktober

Van God is de aarde

vrijdag, 20 september
Bekijk nieuws

Actueel

Verslag Arusha Conferentie

Uit het voorwoord op Moving in the Spirit van de secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, Olav Fykse Tveit:

"Bewegen in de Geest, we nemen vandaag de dag een opwekking en vernieuwing waar van christelijke zending en evangelisatie die een nieuw en bevrijdend paradigma vormen voor het veld en een veelbelovende toekomst verlicht door gerechtigheid en vrede.

Dit boek presenteert highlights en belangrijke documenten van de World Conference on Mission and Evangelism die in 2018 in Arusha, Tanzania werd gehouden. De bijdragen vertegenwoordigen een breed spectrum van regio’s, confessies en disciplines en weet de geest van dat nieuwe paradigma te vast te leggen. Zo trekt het de lichtende sporen na van christelijke zending, missiologie en missionaire vorming, als ook christelijk leerling-zijn, advocacy en dienstbaarheid, gebed en spiritualiteit.”

Olav Fykse Tveit, “A Word of Greeting,” in Moving in the Spirit, red. Risto Jukko en Jooseop Keum (Geneva: WCC Publications 2019), ix.  

 

U kunt het document hier downloaden

Voor meer (en Nederlandstalige reflectie) op de Arusha-conferentie, zie NZR-Cahier 3 Geroepen om leerling te zijn.