Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Micha-zondag 2019

donderdag, 4 juli

Kerkelijke inburgering voor missionarissen

donderdag, 4 juli

Cursussen Freedom of Religion

donderdag, 4 juli
Bekijk nieuws

Actueel

Spirituele Oecumene

Terug naar het overzichtvrijdag, 14 juni

Wij vestigen graag uw aandacht op de nieuwe publicatie Spirituele Oecumene. Over de vele vormen van onze gezamenlijke en persoonlijke omgang met God, onder redactie van dr. Herman Speelman en dr. Klaas van der Zwaag.

 

Het gezag van kerkelijke instituten en tradities staat steeds meer onder druk in deze tijd van secularisatie en geloofsafval. Daartegenover staat dat gelovigen zich steeds meer in elkaar herkennen over de confessionele en kerkelijke grenzen heen. Wat zijn de kansen en uitdagingen van deze geestelijke dwarsverbindingen?

In deze rijk gevarieerde bundel geven vijftig auteurs uit diverse confessionele tradities hun visie op de vele aspecten van spirituele oecumene.

 

Het boek zal 28 september verschijnen en heeft bijdragen van:

Bram van de Beek, Antoine Bodar, Kick Bras, Michael Bakker, Martien Brinkman, Geert van Dartel, Wim Dekker, Maarten Diepenbroek, Gerrit de Fijter, Paul van Geest, Anselm Grün, Timothy George, Thomas Guarino, Bas Hengstmengel, Sabine Hiebsch, Jan Hoek, Gerrit Immink, Barend Kamphuis, Huyn Ah Kim, Leo Koffeman, Izak Kole, Hans Kronenburg, Sjaak van ’t Kruis, Samuel Lee, Bert de Leede, Teun van der Leer, Eginhard Meijering, Gert Noort, Patrick Nullens, Peter van Ool, Willem Ouweneel, Eric Peels, Mor Polycarpus, Theo Pleizier, Abt Bernardus Peeters, Arjan Plaisier, Arie de Reuver, Riemer Roukema, Marcel Sarot, Herman Speelman, Egbert van der Stouw, Wolfgang Thönissen, Kevin Vanhoozer, Joris Vercammen, Ton Verleg, Wim van Vlastuin, Jan  Wessels, Liuwe Westra, Jozef Wissink, Harmen van Wijnen, Klaas van der Zwaag. 

 

Aan de verschijning van dit boek is een conferentie gekoppeld. Die vindt plaats op 28 september en wordt georganiseerd door Vereniging Protestants Nederland en uitgeverij De Banier.

Voorintekening voor boek en/of conferentie kan via: info@debanier.nl of 055-5390650.