Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Wycliff Nederland is 50 jaar!

vrijdag, 14 februari

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Zending en mensen met een beperking

Terug naar het overzichtvrijdag, 28 juni 2019

Deze week verscheen een nieuw nummer van International Review of Mission, een van de wetenschappelijke tijdschriften van de Wereldraad van Kerken/CCME. Dit nummer staat in het teken van de theologische en missiologische doordenking van “beperking” en van de bijdrage van mensen met een beperking aan de missie van de kerk en aan het creëren van inclusievere kerken en samenlevingen.

 

Van de website van de Wereldraad van Kerken (originele tekst is hier te lezen):

"Zending en mensen met een beperking

In hoeverre is de missie van de kerk verbonden aan mensen met beperkingen? We spreken vaak en veel over inclusieve samenlevingen en kerken. Maar zijn we daar al? Nemen onze samenlevingen en kerken de problemen en uitdagingen waarmee mensen met een beperking dagelijks te maken hebben serieus? Mensen met een beperking leven vaak in de marges van samenlevingen en zelfs van kerken.

In de publicatie van de Wereldraad van Kerken over zending Samen voor het leven [uit 2013, hier te downloaden, NZR] is het concept “zending vanuit de marges” een prominent aspect voor een nieuw paradigma voor zending. Dit gaat niet over het aanspreken van degenen in de marges en de missie van de kerk op hen richten; het gaat, daarentegen, over het luisteren naar en leren van degenen die zich in de marges bevinden.

Degenen aan de marges van onze samenlevingen en kerken hebben een stem die gehoord dient te worden en die een verandering kan bewerken; hun perspectieven en ervaringen zijn cruciaal voor een inclusieve manier van leven, zoals ook de Arusha Oproep [hier in het Engels te lezen, NZR] beschrijft. Daarin staat dat het “confronteren en het transformeren van de machten die mensen marginaliseren en uitsluiten een belangrijk aspect van christelijk leerlingschap is.”

Het meest recente nummer van International Review of Mission geeft aan vele auteurs uit de gehele wereld, velen van hen geassocieerd met het Disability Advocates Network van de Wereldraad van Kerken, een platform om hun stemmen te verheffen vanuit de marges en bij te dragen aan inclusievere samenlevingen en kerken. Ze bieden een theologische en missiologische uitdaging om het begrip “beperking” en de houding ten opzichte van mensen met een beperking opnieuw te doordenken."

 

Meer lezen? 

NZR-Cahier 4, Bijbel en beperking. Contextuele en missiologische perspectieven. Nederlandse Zendingsraad 2019.

Miriam Spies, "Making Space, Offering Voice Leadership of People with Disabilities in God’s Mission", IRM 2019. Hier te lezen. 

 

 

Beeld: Photo by Yomex Owo on Unsplash