Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Kerkelijke inburgering voor missionarissen

Terug naar het overzichtdonderdag, 4 juli 2019

Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen - NIM 

Leergang Kerkelijke Inburgering 

15 oktober – 15 december 2019 

Cursusomschrijving 

De Nederlandse katholieke kerk speelde een grote rol in de wereldwijde verspreiding van het katholicisme. In 1950 waren er ongeveer 10.000 Nederlandse missionarissen werkzaam in missielanden. Sinds 1990 is er sprake van een 'omgekeerde missie'. Religieuze instituten zenden nagenoeg geen Nederlandse missionarissen meer uit maar ontvangen buitenlandse missionarissen in Nederland. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En welke situatie treffen buitenlandse missionarissen in Nederland aan, bijv. op het gebied van lekenparticipatie, oecumene, liturgie, geloven buiten de kerk, omgaan met intimiteit?  

Deze en andere vragen staan centraal in deze leergang die beoogt buitenlandse missionarissen bekend te maken met de geschiedenis en actuele situatie van religie, kerk en missie in Nederland. 

 

Zakelijke informatie 

Docenten Dr. Jorge Castillo Guerra & Dr. Duncan Wielzen 
Voertaal Nederlands 
Plaats Radboud Universiteit, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen 
Rooster woensdagen 13.30-17.30 uur, 6 november-11 december 2019 
Informatie Frans Wijsen (f.wijsen@ftr.ru.nl) 
Kosten 125 euro (inclusief lunch) 
Aanmelden vóór 1 oktober 2019 
per e-mail: nim@nim.ru.nl of post: Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen