Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Wycliff Nederland is 50 jaar!

vrijdag, 14 februari

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Persbericht CEC en CCME

Terug naar het overzichtdinsdag, 23 juli 2019

Europese kerken tonen hun teleurstelling aan EU-ministers over de verdeeldheid omtrent zoek- en reddingsacties in de Middellandse Zee.

Vertegenwoordigers van kerken uit heel Europa hebben hun teleurstelling uitgedrukt over het mislukken van het overleg tussen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken met betrekking tot een overeenkomst over zoek- en reddingsacties in de Middellandse Zee tijdens hun vergadering op 18 Juli in Helsinki. Het voorstel voor een tijdelijke aanpak, voorgesteld door de Franse en Duitse regering, vond geen overeenstemming en verdere discussies zijn uitgesteld tot September.

Dr. Torsten Moritz, de secretaris-generaal van de Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME), toonde zijn ontsteltenis met betrekking tot de resultaten: “Eens te meer is het EU-ministers niet gelukt om een overeenkomst te bereiken over de meest minimale oplossingen omtrent het zoeken en redden in de Middellandse Zee. Terwijl zij praten, komen mensen in wanhoop om in zee.”

“Met elk van hen sterft de ziel van Europa een beetje meer. De uitkomst van het ministerieel overleg is een klap in het gezicht van Christenen die geloven in de onschendbaarheid van leven. Kerken door heel Europa zullen doorgaan met het verlenen van steun en met hun actieve betrokkenheid bij het zoeken en redden van mensenlevens – een verplichting en zeker geen misdaad,” voegt Dr. Moritz toe.

“Christenen zijn zeer bezorgd om het lot van hun broeders en zusters in nood op de Middellandse  Zee,” zegt CEC voorzitter Ds. Christian Rieger, en voegt toe dat “het bericht dat het overeenstemmingsplan voor humanitaire hulp op zee niet behaald kan worden, onbegrijpelijk is en illustreert hoe nationale politieke belangen het winnen van de waarden van de mensenrechten.”

In een recente officiële brief aan de ministers pleitten de hoofden van CCME, ACT Alliance Europe en de Conference of European Churches voor de noodzaak voor veilige en gereguleerde trajecten, zoek- en reddingsacties en een eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheden.

Deze organisaties vertegenwoordigen Anglicaanse, Orthodoxe, Protestantse en andere kerkgenootschappen als ook gespecialiseerde christelijke organisaties in Europa. In hun brief spoorden zij de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken aan om een einde te maken aan de sterfgevallen op zee.

De kerkelijke organisaties hadden verwacht dat hun aanbevelingen in overweging zouden worden genomen tijdens de informele ontmoeting van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 18 en 19 Juli in Helsinki.

In hun brief verzochten de kerkelijke organisaties de EU om een zoek- en reddingsmissie op te zetten, en een einde te maken aan het criminaliseren van NGO’s en anderen die levens redden. Ze drongen erop aan dat de EU een noodplan zou opstellen voor het aan land gaan en de herlocatie van degenen die op zee worden gered, en op een einde van de samenwerking met Libië en buurstaten die onveilig worden geacht door het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de VN (UNHCR). Ze riepen voorts de EU op om legale migratieroutes te creëren en de evacuatie van migranten en vluchtelingen in Libië te organiseren
 

“Als kerken en christelijke organisaties zijn we ervan overtuigd dat God elk mens in Zijn beeld heeft geschapen en hem/haar het recht op een waardig leven heeft gegeven”, staat in de brief geschreven.

“Daarom geloven we dat het onze verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van regeringen is om de heiligheid, de waardigheid en het recht op leven van elke persoon, ongeacht hun nationale, etnische of gender achtergrond te bevorderen, te respecteren en te beschermen en de beste humanitaire en de rechtvaardige oplossingen te zoeken voor mensen, in het bijzonder in gecompliceerde omstandigheden,” wordt toegevoegd.

Kerken, bijvoorbeeld in Italië, hebben in het verleden geïntervenieerd na succesvolle reddingsacties en hebben opvangplekken aangeboden voor hen die gered waren.


 

Klik hier als u de hele brief “Safe and Regular Pathways, Search & Rescue, Fair Responsibility Sharing. A European Search and Rescue Mission” gericht aan de EU-ministers van Justitie en Binnelandse Zaken (in het Engels) wil lezen.

 

Afbeelding: Photo by Mika Baumeister on Unsplash