Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Bijbellezen in verdroogd land

dinsdag, 15 oktober 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

Terug naar het overzichtvrijdag, 1 november 2019

Theologisch medewerker van de Conference of European Churches (CEC) reflecteert in onderstaande video, in de aanloop naar de Algemene Assemblee van de Wereldraad van Kerken (Karlsruhe 2021), op de rol van Europese kerken in de wereldwijde oecumene.