Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november

Bijbellezen in verdroogd land

dinsdag, 15 oktober

Van God is de aarde

vrijdag, 20 september
Bekijk nieuws

Actueel

Opkomende Missionaire Bewegingen

Terug naar het overzichtmaandag, 18 november

De meest recente editie van International Review of Missions (IRM) - een publicatie van de Wereldraad van Kerken - gaat over de relatie tussen kerk en missie door te focussen op de missionaire bewegingen die in de laatste twee decennia op veel plaatsen de kop hebben opgestoken. Deze worden ook wel beschreven met "nieuwe manieren van kerk-zijn" of "emerging churches". 

Er is een grote verscheidenheid in modellen en typen en in dit nummer van IRM komen perspectieven uit meer dan tien verschillende contexten aan de orde.

Hoewel het niet mogelijk is om met een enkele definitie te werken omdat de contexten onderling zo verschillen, kunnen de verschillende manieren toch beschouwd worden als een "dialogical and relational ecclesiology" dat focust op het theologisch midden dat God aan het werk in de wereld ziet. Deze nieuwe vormen van kerk-zijn die opkomen in hedendaagse culturen betrekken zich met name op degenen die op dat moment niet aan een kerk verbonden zijn. De "opkomende missionaire bewegingen" zijn aan de ene kant nieuwe vormen van kerk-zijn en aan de andere laten de dynamiek en energie van missie zijn. 

Het eerste artikel van dit nummer van IRM "Fresh Expressions of the Church and the Mixed Economy. Potential and Challenges for Church Development", geschreven door Sabrina Müller is online gepubliceerd en toegankelijk voor iedereen en kan hier worden ingezien.