Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Wycliff Nederland is 50 jaar!

vrijdag, 14 februari

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Kerstbericht

Terug naar het overzichtmaandag, 23 december 2019

De medewerkers van de Nederlandse Zendingsraad wensen u, mede namens het bestuur, gezegende feestdagen en een voorspoedig 2020!